Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Når nye medarbejdere ansættes i hjemmeplejen i Greve Kommune, er der stor sandsynlighed for, at de får vist animationsvideoer, som introducerer til arbejdet med tryksårspakken og proceduren for tavlemøder.

Videoerne bruges ligeledes, når metoderne skal spredes – og der er også mulighed for selv at logge på kommunens intranet og finde videoerne, hvis man trænger til en genopfriskning.

Let at gå til
Det er Martin E. Bommersholdt, kvalitetskonsulent i Greve Kommune, der har lavet videoerne. Ifølge ham er video et godt medie, fordi det er lettilgængeligt. Det er vigtigt, at det er let at gå til, også for medarbejdere, der ikke er sprogligt stærke.

- At se en video på 3,5 minutter er lettere end at læse en procedure på ti sider, siger Martin E. Bommersholdt.

Videoerne bruges både til genopfriskning og til at vise nye ansatte.

- Det sikrer en vedligeholdelse af systemet og kan give en hurtig introduktion til vores arbejdsgange. Det gør os mindre sårbare over for udskiftninger, fordi vi kan bevare de rutiner, vi har opbygget, siger Martin E. Bommersholdt.

Udbredelse af tryksårspakken
Tidligt i forløbet med I sikre hænder lavede de en spredningsplan i Greve Kommune, og her blev videoerne tænkt med som værktøj. I efteråret 2017 var den første video om tryksårspakken klar.

Den blev brugt af lederne til at vise personalet, hvad arbejdet handlede om, da metoden skulle spredes fra de første pilotteams.

- Det var ikke alle, der havde hørt om forbedringsarbejdet eller tryksårspakken. Der var videoen god til at vise, hvad det handlede om. Og til at forklare, at alle enheder f.eks. skulle have et forbedringsteam, siger Martin E. Bommersholdt.

>>> Se video om tryksårspakken


Kollegaer involveret i videoer
Den nyeste video blev færdig i foråret 2018, og den giver en introduktion til tavlemøder på INDE-området. Der er nemlig udarbejdet en ny procedure for at integrere fire forskellige systemer i ét tavlemøde.

I Greve Kommune arbejder de med fire sikkerhedssystemer, der har hver sin konsulent: Tryksår, TOBS, demens og ensomhed. Det betød i praksis, at teams blev ”forstyrret” fire gange, når konsulenterne kom ud med hvert sit system. Og de fire systemer havde også forskellige metoder.

- Vi begyndte derfor at overveje, om vi måske kunne slå det sammen, for i bund og grund vil vi det samme. Vi ville derfor integrere de fire sikkerhedssystemer i et tavlemøde, så personalet ikke skal tale om den samme borger fire gange, siger Martin E. Bommersholdt.

Da selve proceduren var afprøvet og på plads, lavede han en video som introduktion til proceduren. Han involverede de fire konsulenter ved at basere karaktererne på dem og få dem til selv at lægge stemme til. Det er med til at give ejerskab, og så har samarbejdet om tavlemøderne også en anden fordel:

- Nu taler konsulenter sammen, så de kan tale med om hinandens systemer. Det betyder, at de forskellige teams kan nøjes med at få besøg af en konsulent, siger Martin E. Bommersholdt.

>>> Se video om tavlemøder


Flere videoer på vej
I Greve Kommune er de ikke i tvivl om, at videoerne er med til at give en god introduktion til forbedringsarbejdet og dermed også sikre kontinuiteten, selvom der sker udskiftninger i personalegruppen.

Martin E. Bommerholdt arbejder nu på en ny video for UDE-området, hvor de ikke bruger whiteboard til deres tavlemøder, men har det hele elektronisk. Derfor skal der ændres lidt.

>>> Se flere forbedringsidéer fra kommunerne

SÅDAN ER VIDEOERNE LAVET

Videoerne er lavet i programmet Vyond (tidligere GoAnimate).

Her kan du selv bygge karakterer, lidt ligesom i spillet Sims, og du kan bestemme deres handlinger. 

Ifølge Martin E. Bommersholdt tager det ca. en dag at lave selve videoen, og derefter har han så fået kollegaer til at hjælpe med at indtale stemmerne.

Vyond kræver licens, men du kan downloade videoerne, så du bliver ved at have dem, efter licensen er udløbet. Du kan også altid købe en ny licens og stadig få adgang til at redigere dine tidligere videoer.

>>> Prøv det selv på vyond.com