Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Over 40.000 sundhedsprofessionelle spurgte den 6. juni borgere, patienter, klienter, brugere og beboere: Hvad er vigtigt for dig? Det samme gjorde de i andre lande over hele verden.

Formålet er at møde borgeren som et helt menneske ved at spørge ’Hvad er vigtigt for dig?’ i stedet for ’Hvad er der i vejen med dig?’. Samtidig ved vi, at inddragelse helt konkret kan skabe bedre resultater for den enkelte borger.

PS!-formand på besøg i hjemmeplejen

Mange enheder fra I sikre hænder deltog i dagen, og hos Frederiksberg Kommunes hjemmepleje deltog formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Karin Friis Bach, i dagen.

Hun tog med hjemmehjælper René Vesth Kofod og kvalitetskoordinator Jeannette Margret Lemstad på besøg hos en borger, hvor de fik en snak om, hvad der er vigtigt for ham.

Grillfest og sønderjysk kaffebord

På Hørup Plejecenter i Sønderborg Kommune holdt de havefest med levende musik, is og grillmad, mens de fik gode drøftelserne med borgerne. Fra Sønderborg Kommune deltog samtlige plejecentre og hele hjemme- og sygeplejen.

Ugen forinden havde den røde Hvad er vigtigt for dig?-bil desuden været forbi Sønderborg Kommune for at komme med en borger på tur.

Hvad er vigtigt for personalet?

Hos Frederiksberg Kommunes hjemmepleje besluttede et par teamledere sig for også at spørge medarbejderne, hvad der er vigtigt for dem.

- Det var sjovt at se, at meget af det, der er vigtigt for medarbejderne, faktisk er det samme, som er vigtigt for vores borgere. Det kan f.eks. være et smil, når man kommer; godt samarbejde; øjenkontakt, når man snakker; en kærlig hånd på skulderen; at der bliver sagt godmorgen, siger faglig vejleder og kvalitetskoordinator Jeannette Margret Lemstad og fortsætter:

- Det satte en del tanker i gang hos personalet, at det, der faktisk var vigtigt for vores borgere, også var vigtigt som kollegaer og medarbejdere. 

Medarbejderne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje blev også spurgt, hvad der var vigtigt for dem, efter at de selv havde stillet det samme spørgsmål til borgerne.

Medarbejderne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje blev selv spurgt, hvad der er vigtigt for dem, efter de havde stillet borgerne samme spørgsmål.

Den 6. juni var teamlederne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje klar med badges/klistermærker, lommekort og svarkort, som deres medarbejdere skulle tage med ud til borgerne. Besvarelserne hænger nu på gangene, så de løbende bliver husket på, hvad der er vigtigt for borgerne. - Det var en rigtig god dag for alle, og det er helt sikkert noget, vi vil prioritere igen til næste år, siger kvalitetskoordinator Jeannette Margret Lemstad.

Borgernes svar hænger nu på gangene, så personalet løbende bliver husket på, hvad der er vigtigt for borgerne. - Det var en rigtig god dag for alle, og det er helt sikkert noget, vi vil prioritere igen til næste år, siger kvalitetskoordinator Jeannette Margret Lemstad fra Frederiksberg Kommune.

HILSEN FRA ÆLDREMINISTEREN