Det er en god forretning at øge kvaliteten i ældreplejen. En sundhedsøkonomisk analyse fra Sønderborg Kommune viser nemlig, at kommunen får frigivet ressourcer, samtidig med at borgerne skånes for smerter og ubehag ved tryksår.

Sønderborg Kommune er en af de fem pilotkommuner i I sikre hænder, og siden 2013 har kommunen arbejdet med nye forbedringsmetoder, heriblandt tryksårspakken, som har været omdrejningspunkt for analysen.

- Vores analyse tyder på, at tryksårspakken er omkostningseffektiv, og at Sønderborg Kommune forebygger flere tryksår for færre penge, siger Sabine Michelsen Raunbak, der er en af forfatterne til rapporten.

Hun har sammen med fire medstuderende fra kandidatuddannelsen ”Medical market access” på Aalborg Universitet samlet data for at analysere, om det kan betale sig at arbejde med tryksårspakken. Det er sket i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune.

Udgifter reduceres og ressourcer frigøres

Resultaterne er bemærkelsesværdige: Ikke alene reduceres udgifterne til tryksår - kommunen får decideret frigjort ressourcer. Også selv om startudgifterne ved at arbejde tryksårsforebyggende (undervisning osv.) regnes med.

Analysen har sammenlignet udgifterne til tryksår i 2013 (før tryksårspakken) og i 2017 - efter at man har fået tryksårspakken til at virke i daglig drift.

Udgangspunktet for analysen er en britisk undersøgelse, hvor man i primærsektoren, under sammenlignelige forhold, fandt en forekomst af nyopståede tryksår på ca. 12,5 % (se faktaboks). Baseret på den antagelse tyder det på, at der er frigjort ressourcer svarende til ca. 2,6 mio. kr. på årsbasis.

- Det er meget glædeligt, at det er lykkedes os, efter en ambitiøs prioritering, at skabe forbedringer i ældreplejen. Tryksår forebygges systematisk til gavn for borgerne, og så betaler det sig oven i købet at investere i ældre, siger Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget i Sønderborg Kommune.

Giver medarbejdere tid til kerneopgaven

Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, er også glad:

- Analysen fra Sønderborg viser, at det også på den lange bane giver mening at arbejde med patientsikkerhed og kvalitet. Det er positivt, at medarbejderne nu kan bruge mere af deres tid på at løse kerneopgaven i ældreplejen. Samtidigt giver det meget værdi og livskvalitet for borgerne, at de ikke skal plages med et unødvendigt tryksår.

>>> Læs nyhed hos Kommunal Sundhed (kræver login)

OM ANALYSEN

Man ved ikke med sikkerhed, hvor mange tryksår, der opstod blandt borgere på plejehjem og i hjemmepleje før tryksårspakkens indførsel, da man dengang ikke havde en systematisk måde at indsamle data.

Udgangspunktet for analysen er derfor en britisk undersøgelse, hvor man i primærsektoren under sammenlignelige forhold fandt en forekomst af nyopståede tryksår på ca. 12,5 %.

Den nuværende forekomst af tryksår i 2017 i Sønderborg var tilsvarende 4,7 %. Svarende til, at der er forebygget 217 tryksår.

SE RAPPORTEN

Titel: Cost-effectiveness analysis of the Pressure Ulcer Bundle in the municipality of Sønderborg

Af: Sabine Michelsen Raunbak, Anne Sofie Klit Jensen, Sofie Friis, Rasmus Sloth Hoffmann og Frederik Dahl Justesen

>> Hent rapporten her (pdf)