Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Over 3.000 deltagere fra mere end 70 forskellige lande var den 2.- 4. maj samlet til International Forum on Quality & Safety in Healthcare i Amsterdam.

Blandt deltagerne var også medarbejdere fra I sikre hænders kommuner, og fire af deltagerne deler her deres oplevelser. Det var første gang, de fire var med til International Forum, og udover at hente ny viden med hjem, fik de også en følelse af at være på rette spor med forbedringsarbejdet selv.

Jeanette Lemstad, Frederiksberg KommuneEn yes-oplevelse af at være på rette spor

Jeanette Lemstad er faglig vejleder og kvalitetskoordinator i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje. Hun har stået for implementering af pakker, siden Frederiksberg Kommune kom med i I sikre hænder i 2013.

Hvad gjorde størst indtryk?

Det var mængden: Hvor mange mennesker der deltog, og hvor stort det var. Og det at vi ikke står alene med forbedringsarbejdet, men at der er samarbejdspartnere over hele verden. Derudover var det godt, at det ikke kun var en konference med passiv lytning. Der var så meget sparring og videndeling, og folk var villige til at dele deres erfaringer.

Det var også rart at mærke, at vi faktisk er ret langt med forbedringsarbejdet, og at vi har fat i noget af det rigtige. Det gav sådan et boost af, at vi bare skal fortsætte i sporet, en rigtig yes-oplevelse.

Hvad tager du med dig hjem?

Hvis du ikke trives, så er du ikke åben over for forandringer. Derfor skal vi sikre, at personalet også er med. Det er helt sikkert noget at det, vi tager med tilbage; at vi vil til at spørge personalet, hvordan de har det.

Et er, at vi implementerer noget, og at de gør det, men er de også med på den? Patientsikkerhedstavlerne går meget på borgeren, men vi skal huske at have personalet med. Medarbejderne skal også spørges: Hvad er vigtigt for dig?

Er der nogle konkrete værktøjer, du kan bruge?

Der var en idé fra Skotland om at spørge medarbejderne, hvordan dagen har været. Det kunne godt være næste skridt for at mærke temperaturen blandt personalet, at vi stiller nogle bokse op, hvor de så skal tilkendegive, hvordan dagen har været.

Simulationsstuer i Singapore gav inspiration til Sønderborg

Mie Russell er daglig leder på plejecentret Tangshave i Sønderborg Kommune. Hun har arbejdet med I sikre hænder siden 2015, og på konferencen var hun med til at præsentere en poster med resultater fra Sønderborg Kommunes arbejde med faldpakken.

Hvad gjorde størst indtryk?

Det var generelt nogle meget dygtige oplægsholdere. Jeg bed særligt mærke i to oplæg, der virkelig gav inspiration til arbejdet videre frem.

Det ene handlede om ’fixed/growth mindset’, som satte tanker i gang i forhold til mig selv. Hvordan møder jeg nyt, og er jeg parat til forandringer?

Det andet handlede om trivslen på arbejdspladsen, og vi hørte eksempler fra Wales, hvor de anvender metoder fra positiv psykologi. Pointen er, at der sker færre fejl, når personalet trives. Der er en dimension der, vi også skal have fat i, så vi ikke kun fokuserer på procedurer, tænker jeg.

I havde en poster med. Hvordan var det?

Vi var i en blok med 11 andre, hvor vi hver især havde fem minutter til at præsentere vores poster, hvor der også skulle være tid til spørgsmål. Det var spændende at prøve og en god træning i at blive skarp på det, vi ville fortælle.

Det var lærerigt at stå foran en gruppe på omkring 50 mennesker fra hele verden og fremlægge. Efterfølgende fik vi talt lidt ekstra med to af de andre fra blokken, som også arbejdede med faldforebyggelse.

Hvad tager du med dig hjem?

Vi havde en rigtig god snak med en fra Singapore, hvor de også arbejder med faldforebyggelse. Han var imponeret over vores resultater, og vi lærte også meget af, hvordan de arbejder med pårørende.

For eksempel har de simulationsstuer, hvor man kan komme ind som pårørende og se indretning med alt lige fra skridsikkert gulv til forskellige håndtag. Der var ren fokus på faldforebyggelse, og på den måde kunne de pårørende se de forskellige greb, der kan laves i indretningen.

Det vil jeg foreslå, at vi også får i Sønderborg Kommune.

Den gode historie skal motivere flere

Henriette Hansen er social- og sundhedsassistent i Lolland Kommune. Hun har arbejdet med i I sikre hænder siden opstarten i 2013 og har netop færdiggjort uddannelsen som forbedringsagent.

Hvad gjorde størst indtryk?

Den her følelse af, at så mange mennesker er sammen om forbedringsarbejdet. Der var repræsentanter fra hele verden, og det var jeg meget forundret over. Jeg vidste godt, at man også arbejder med det i andre lande, men at der var så mange forskellige nationaliteter, gjorde alligevel indtryk. Det var spændende at høre om resultater fra forskellige lande og også den alsidighed, der er i forbedringsarbejdet.

Hvad tager du med dig hjem?

Rigtig meget i forhold til det her med inddragelse af borgere og pårørende. Den internationale dag den 6. juni, hvor vi spørger: Hvad er vigtigt for dig? Det er noget af det, jeg vil tage fat på nu.

Er der nogle konkrete værktøjer, du kan bruge?

Jeg fik rigtig mange idéer med hjem, og nogle af dem er vi allerede begyndt at køre test på. Jeg har for eksempel netop aftalt en samtale med pårørende i næste uge.

Jeg fik også konkrete redskaber med hjem til at arbejde med narrative fortællinger. Det kan være svært at fortælle den gode historie, men det vil jeg arbejde med. Vi skal bygge den gode historie op om forbedringsarbejdet, hvor vi ikke kun har fokus på data, men også på, hvad det betyder for borgerne. Ved også at tale til følelserne kan vi motivere flere til at være med i forbedringsarbejdet.

Lederne skal gå forrest, hvis kulturen skal ændres

Maya Damgaard Larsen er risikomanager og kvalitetskonsulent i afdelingen for Kvalitet og Borgersikkerhed i Aarhus Kommune. Hun er desuden metodisk sparringspartner for et plejehjem, der er begyndt at arbejde med tryksårspakken. Aarhus Kommune havde en poster med, der viste deres arbejde med medicinpakken.

Hvad gjorde størst indtryk?

Der var meget fokus på patientsikkerhedskultur. Hvordan sikrer vi en kultur, hvor vi kan tale åbent om utilsigtede hændelser, fejl og de arbejdsgange, vi har? På konferencen blev det tydeligt, at lederne har et ansvar for at gå forrest for at skabe åbenhed og læringskultur. Vi skal skabe et miljø, hvor det er rart at komme på arbejde, også rent mentalt.

Vi er allerede godt i gang på den front i Aarhus Kommune, men jeg blev også bekræftet i, at kulturen er det første, der skal ændres i forbedringsarbejdet. Det var en god aha-oplevelse: At vi er godt på vej og gør det rigtige.

Jeg fik inspiration til, hvor der er mere viden at hente og hvilke aktører i udlandet, det er værd at holde øje med. Nu hvor jeg er hjemme, vil jeg som noget af det første tjekke yderligere op på den viden, der findes og tænke over, hvordan det kan overføres til dansk kontekst.

I havde en poster med. Hvordan var det?

Vi stod ved posteren, og der var god interesse for at høre om kommunens arbejde med at reducere medicinfejl.

Mange andre posters omhandlede emner inden for hospitalsregi, så vi skilte os måske også lidt ud og tiltrak opmærksomhed, fordi vi havde et kommunalt fokus – og fokus på borgerne. Det var superfedt at opleve, for i virkeligheden burde der måske være endnu mere fokus på det, for det er jo i det kommunale regi, at borgerne er.

Hvad tager du med dig hjem?

Jeg er kommet tilbage med et stort drive i forhold til patientsikkerhed generelt. Vi arbejder lige nu på at få opbygget systematik i kvalitetsopbygning og uddanne medarbejdere i forbedringsmetoder.

Derudover er der den her helt konkrete ting med at spørge: Hvordan vil du gerne involveres? Der skal vi spørge ind til både medarbejdere og borgere, og det er jo noget, vi bare kan gå ud og gøre nu.

Jeg kan begynde at spørge medarbejderne. Men man skal selvfølgelig også være klar til at høre svaret. I forhold til borgerne ser jeg det som noget, der sagtens kan kobles på vores nuværende arbejdsgange i I sikre hænder.

POSTERS

Aarhus og Sønderborg kommuner deltog med posters på konferencen.

>>> Se Sønderborgs poster om faldpakken

>>> Se Aarhus’ poster om medicinpakken