Søndag den 11. marts var det 300 dage siden beboerne i B-huset på Nældebjerg Plejecenter i Greve Kommune havde haft et forebyggeligt tryksår i kategori 2-4.

Dagen blev fejret med to store lagkager og diplom til beboerne og plejepersonalet. Gruppeleder Jane Ahlmann og plejecenterleder Marianne M. Jensen bød velkommen. Centerchef Martin Nordentoft Rasmussen og ældrechef Susanne Ormstrup takkede personalet og ledelsen for det flotte resultat og vedholdende forbedringsarbejde. 

B-huset på Nældebjerg plejecenter er pilotenhed, og har siden 1. november 2016 haft et forbedringsteam, der i samarbejde med ledelsen, plejepersonalet og hjælpemiddelafsnittet har afprøvet og testet nye arbejdsgange.

Forbedringsteamet har bl.a. bidraget til udvikling og test af kommunens procedure for tryksårsforebyggelse, Braden skema, prototypen på risikotavlen, model for ”kaptajn rollen” ved tavlemøder, model for sidemandsoplæring i HUSK, pjece til beboere og pårørende, og bidraget til samarbejdsaftaler med hjælpemiddelafsnittet og meget andet.

Forbedringsteamet er i dag stort set selvkørende, og tager selv initiativ til nye afprøvninger og PDSA.