Da Læringsseminar 4 blev afholdt i oktober 2018, bugnede idévæggen med gode materialer fra de 13 kommuner.

Der var bl.a. skemaer til injektioner i maven, patientsikkerhedskalendere og et-bens bukser, der kunne bruges ved skinner, så de ikke gav tryksår.

Det er nu to år siden, de 13 nye kommuner kom med i I sikre hænder, og i den periode er der afprøvet, udviklet og videreudviklet til den store guldmedalje.

Lær af hinanden

Her på hjemmesiden vil vi gerne samle de gode materialer, der udvikles i kommunerne, sådan at I kan inspirere og hjælpe hinanden i forbedringsarbejdet.

- Det, der virker godt et sted, kunne også virke godt et andet sted. Det skal selvfølgelig tilpasses lokalt, men det handler om at lære af hinanden og få mulighed for at afprøve hinandens idéer. Det er også med til at skabe interesse omkring forbedringsarbejdet i det hele taget, siger projektleder Tina Lynge.

Hun er tidligere blevet kontaktet af en kommune, der ikke er med i I sikre hænder, men som var inspireret af en idé på hjemmesiden og ville høre, hvordan de kunne få fat i de omtalte materialer. Det viser ifølge hende netop, hvorfor det er godt at udbrede de gode ideér.

Send jeres forbedringsidéer til os

Vi opfordrer jer derfor til at sende:

  • Jeres materialer (billede, pdf - helst ikke word, videofil etc.)
  • En kort beskrivelse
  • En kontaktperson

Send det til kommunikationskonsulent Annelene Højvang Larsen, ahl@patientsikkerhed.dk    

>>> Se oversigt med forbedringsidéer

Der blev taget billeder og snakket ved idévæggen, hvor de 13 kommuner delte deres materialer og idéer med hinanden til læringsseminar 4 i oktober 2018.

FORBEDRINGSIDÉER

Der er allerede omkring 50 idéer i idéoversigten på hjemmesiden.

Måske er der også en idé, I kan afprøve hos jer.

>>> Se forbedringsidéer