Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

114 dage, 11 dage, 705 dage… I forbindelse med den internationale Tryksårsdag den 15. november har de forskellige teams i kommunerne taget billeder, hvor de viser, hvor mange dage det er siden seneste nyopståede tryksår.

- Det at være synlig omkring de her tal viser, at tryksår er noget, man holder øje med og opdager. Det viser åbenhed og er udtryk for en sikkerhedskultur, siger projektleder for I sikre hænder Tina Lynge.

Nogle teams har arbejdet med tryksårspakken i mange år, mens andre først lige er begyndt at implementere. Samtidig kan der være forskellige vilkår på afdelingerne og stor forskel på borgergruppen, både i forhold til sammensætning og størrelse.

Derfor understreger Tina Lynge, at selvom målet er at nå op på 300 dage uden tryksår, så er det vigtige i første omgang, at man er gået i gang med at skabe stabile og systematiske arbejdsgange:

- Hvis vi er på kommunebesøg et sted, hvor der måske opstår et tryksår hver 30. dag, så plejer vi at sige: ”Hvor er det godt, I opdager det.” Det kan jo godt være ærgerligt at skulle tælle forfra, hvis tallet har været højt, men det vigtige er, at tryksår er noget, der er opmærksomhed omkring og tales om.

Nedenfor kan du se billeder fra nogle af de kommuner, der deltog i Tryksårsdagen.

Sønderborg Kommune

Sønderborg brugte de forskellige teamfotos i dagene op til tryksårsdagen for at skabe opmærksomhed.

Syddjurs Kommune

Demensplejecentret Frejasvænge fejrede 286 dage uden tryksår med kage til beboerne og en quiz til medarbejderne om tryksårsforebyggelse.

Røde Plejecenter er for kort tid siden begyndt at implementere tryksårspakken, og de brugte tryksårsdagen til at informere beboerne om deres særlige fokus på tryksårsforebyggelse.

Frederiksberg Kommune

Afdelingerne på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering satte fokus på faglig evidens og læring i bestræbelserne for at undgå tryksår.

I forbindelse med tryksårsdagen satte de særligt fokus på borgere, som sidder i kørestol, og borgere, som ligger i deres seng og får middagsmaden serveret. Siddestilling i kørestol blev gennemgået med førstnævnte, mens ergoterapeuter var med på stuerne under middagsmåltidet for at instruere sidstnævnte i god lejring i forbindelse med indtagelse af mad i sengen.

De sørgede samtidig for at arbejde fremadrettet med at gøre oversigter, læringsprogrammer og andre redskaber synlige, så fokus holdes ved lige, også efter tryksårsdagen er forbi.

>>> Denne oversigt fra Socialstyrelsen hænger nu i stuen hos borgere, der sidder i kørestol

I hjemmeplejen blev dagen også fejret med quiz og faglig dialog. 

- Det her er bl.a. en af grundene til, at jeg elsker mit arbejde som sosu–hjælper: At jeg kan se, at det, jeg gør i hjemmet, gør en forskel, og at jeg faktisk dagligt er med til at forebygge, at min borger får tryksår. Det gør mig stolt, sagde en medarbejder i forbindelse med dagen.

Allerød Kommune

Alle medarbejdere i hjemmeplejen havde kommunens egen ’HUSK-bog’ med ud til borgerne, hvor de lod den være udgangspunkt for samtalen.

- Det har været nogle fantastiske samtaler ude hos borgerne, der har affødt ret stor nysgerrighed og aha-oplevelser. Hos nogle har det været over al forventning, hvad det har sat gang i. Det her ret lille tiltag har virkelig gjort en forskel, siger Katrine Dyrby Asmussen, der er projektleder i Allerød Kommune.

Til triagemøderne gennemgik de desuden data og gav et stort skulderklap til alle.

>>> Se artikel i Allerød Nyt om tryksårsdagen

Thisted Kommune

Forebyggelse af tryksår fungerer ifølge Thisted Kommune først optimalt, når samarbejdet mellem de involverede parter fungerer. Derfor var Visitation og Hjælpemiddeldepotet også med til at markere Tryksårsdagen med plakater. De yder nemlig en stor indsats i forhold til at finde de rette trykaflastende hjælpemidler til den enkelte borger.

På de forskellige områdecentre var der aktiviteter for beboerne med bl.a. mindful berøring og massage, mens der blev fortalt om forebyggelse af tryksår, ligesom der også var fokus på kosten med sunde lækkerier.

Brøndby Kommune

Også i Brøndby Kommune blev Tryksårsdagen markeret.

Helsingør Kommune

Plejehjemmet Strandhøj havde en god og festlig Tryksårsdag. På triagemødet gennemgik sygeplejersken cremer til pleje og forebyggende indsatser samt en ny mappe og plakat med oversigt over cremer. Efterfølgende gik personalet ud i alle boliger for at rydde op i beholdningen af cremer/ salver, fjerne de ikke-relevante og placere de rigtige inden for rækkevidde.

I forbindelse med dagen var også udviklet et spil, som gav personalet viden om tryksårspakken og HUSK-elementerne. På grønne plancher var der forskellige overskrifter som f.eks. Braden score, HUSK-elementer og I sikre hænder. Personalet skulle så, i små grupper, lægge svar under disse overskrifter, både rigtige og forkerte. Dét gav en lærerig dialog og erfaringsudveksling.

- Der er god energi i at lege sig til viden, og der blev med legen opbygget mere viden og forståelse for forebyggende indsatser, siger Jeanett Struck Müller, der er projektleder for I sikre hænder i Helsingør Kommune.

>>> Tryksårsdag 2018: Forbedringsarbejdet giver borgerne tryghed

TRYKSÅRSPAKKEN

Læs mere om I sikre hænders arbejde med tryksår, og se videoer fra arbejdet med tryksårspakken.

>>> Indsatsområde: Tryksår

LÆS OGSÅ

Samarbejdsparterne bag I sikre hænder roser kommunernes indsats i forbindelse med den internationale Tryksårsdag.

>>> Forbedringsarbejdet giver borgerne tryghed

Læs om arbejdet med tryksårspakken, siden den blev introduceret i forbindelse med Patientsikkert Sygehus i 2010, og se resultater fra både sygehuse og kommuner på patientsikkerhed.dk.

>>> Forebyggelse af tryksår har succes