Af Charlotte Frendved, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Når man fejrer sine gode resultater af forbedringsarbejdet, øger det lysten til fortsatte forbedringer. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i I sikre hænder.

Undersøgelsen blev lavet i sommeren 2018, og i alt 221 deltagere fra de 18 kommuner i I sikre hænder har besvaret et spørgeskema om betydningen af den kommunikative indsats.

Omkring halvdelen af de personer, der har udfyldt spørgeskemaet er sundhedsprofessionelle i frontlinjen - sygeplejersker, sosu-assistenter, sosu-hjælpere og terapeuter - mens resten er enten ledere eller ansat i en stabsfunktion. Alle 18 kommuner er repræsenteret i besvarelserne.

Fejringer styrker faglig stolthed

76 % af de personer, der har besvaret spørgeskemaet, har været med til at fejre et godt resultat. Heraf er langt de fleste (i høj grad eller i nogen grad) enige i, at fejringer har en række positive effekter:

  • Det giver fornemmelse af, at der bliver lagt mærke til den indsats, man har gjort (97 %).
  • Det styrker den faglige stolthed (96 %).
  • Det skaber sammenhold og styrker følelsen af at arbejde for en fælles sag (95 %).
  • Det øger arbejdsglæden og lysten til at arbejde for fortsatte forbedringer (94 %).
  • Det øger den prestige, der er forbundet med forbedringsarbejdet (83 %).

Derimod er det kun 27 %, der er enige (i høj grad eller i nogen grad) i, at fejringer ingen betydning har.

Medieomtale giver motivation

At få sine resultater positivt omtalt i medierne virker på samme måde motiverende for yderligere forbedringer.

Og de medier, som deltagerne allerhelst vil omtales i, er kommunens egne medier, såsom hjemmeside, nyhedsbrev, personaleblad eller lignende.

83 % af personerne i undersøgelsen har oplevet positiv omtale i ’medierne’. Af dem, der har oplevet medieomtale, er langt hovedparten (i høj grad eller i nogen grad) enige i, at medieomtale har en række positive effekter:

  • Det øger arbejdsglæden og lysten til at arbejde for fortsatte forbedringer (95 %).
  • Det giver fornemmelse af, at der bliver lagt mærke til den indsats, man har gjort (93 %).
  • Det skaber sammenhold og styrker følelsen af at arbejde for en fælles sag (93 %).
  • Det styrker den faglige stolthed (93 %).
  • Det øger den prestige, der er forbundet med forbedringsarbejdet (89 %).

Kun 20 % mener, at medieomtale ingen betydning har.

>>> Læs mere om undersøgelsen på patientsikkerhed.dk