Af Bjørn Voldbjerg Sørensen, journalist, Aabenraa Kommune

Med et skarpt fokus på systematiske arbejdsgange har sygeplejersker og hjemmehjælpere i udvalgte pilotenheder i Aabenraa Kommune nedbragt antallet af medicinfejl hjemme hos borgerne betragteligt.

Det er blot en af de positive konsekvenser, der er kommet ud af kommunens deltagelse i I Sikre Hænder. Ved at tage en ny arbejdsmetode i brug identificerer medarbejderne selv ustabile og ineffektive arbejdsgange – og justerer dem derefter.

Ny praksis ved medicindosering

- Vi undrede os for eksempel over, at vi kun kunne gennemføre 60-70 % af medicindoseringerne ude hos borgerne. Det betød, at vi brugte meget tid på at efterdosere medicin, når vi kom tilbage fra borgerbesøg. Derfor havde vi også en formodning om, at vi kunne spare meget tid, hvis vi fik optimeret den arbejdsgang, siger sygeplejerske i hjemmesygeplejen i Aabenraa Kommune, Anne Marie Gundesen.

Derfor gik medarbejderne i enheden i gang med at undersøge og notere de fejlkilder, der blokerede for doseringerne.

Den væsentligste årsag viste sig at være manglende medicin hjemme hos borgeren, men også manglende oplysninger om medicintyper og manglende CPR-numre på borgerens medicin kunne blokere for, at hjemmesygeplejersken kunne gennemføre en medicindosering.

- Derfor har vi indført en ny praksis i vores enhed, hvor vi bestiller ny medicin og færdiggør dokumentationen med det samme ude hos borgeren. Det kan vi gøre nemt med vores tablets, siger sygeplejerske Pernille Callesen.

Tjeklister giver større sikkerhed 

Enheden har også sikret arbejdsgangen ved at indføre tjeklister, forhåndsdosering til fire uger ad gangen og medicinbestillingssedler som borgeren selv kan medbringe på apoteket.

- Alt i alt har det gjort, at vi nu kan gennemføre omkring 95 % af alle medicindoseringer ude hos borgerne, siger sygeplejerske Anne Marie Gundesen.

Borgernes udbytte er sikkerheden ved at få rette medicin til rette tid. Og for medarbejderne har den systematiske tilgang betydet et opgør med vaner og traditionel tankegang.

- Vi er blevet meget nysgerrige på, hvordan vi lærer af de fejl, vi stadigvæk kommer til at begå. Vi ærgrer os ikke over en enkelt medicinfejl, men ser det som en mulighed for at forbedre os fremadrettet, siger sygeplejerske Pernille Callesen.

>>> Denne artikel er også bragt på Magasinet Plejes hjemmeside