Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ældreplejen er et prioriteret område i regeringens forslag til finanslov, der blev præsenteret den 30. august 2018.

705 mio. kr. er sat af til at løfte den danske ældrepleje, og hvis forslaget bliver vedtaget, vil fem af disse gå til et nyt initiativ i I sikre hænder i 2019.

Pengene skal bruges til at udvikle og afprøve en metode, som skal begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre.

Patientsikkerhed på Finansloven

- Det er første gang, at der direkte er forslag om at sætte penge af til patientsikkerhed på finansloven, og det er vi selvfølgelig glade for. Samtidig er ernæring et vigtigt fokusområde i forhold til ældre borgere og ældreplejen, siger Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og fortsætter:

- Jeg synes, at det er et skulderklap og en anerkendelse af de resultater, som medarbejdere i den kommunale ældrepleje har opnået, at regeringen foreslår et yderligere initiativ, som vil være til gavn for sårbare ældre og styrke patientsikkerheden yderligere.

Vibeke Rischel ser samtidig en god kobling til I sikre hænders øvrige indsatsområder:

- Vi ved, at underernæring kan føre til fald, tryksår og have andre implikationer, som vi i forvejen arbejder med at forebygge i I sikre hænder. Derfor er det oplagt at have fokus på ernæring også.

>>> LÆS FINANSLOVSFORSLAGET HER