Mellemledere har en betydelig rolle i I sikre hænder, fordi de er med i udviklingsarbejdet, men samtidig også er forbindelsesled mellem ledelse og ansatte. Uddannelsen ’Daglig ledelse af forbedringsarbejde’ er udviklet netop til at ruste dem til at varetage denne opgave.

Mellemledere fra I sikre hænders 13 nye kommuner vil gennemgå uddannelsens fire moduler (et webinar og tre samlinger) i løbet af efteråret 2018.

Hør, hvad tidligere deltagere har fået ud af kurset

Vigtig rolle i forbedringsarbejdet

- Vi ved, at mellemledere har indflydelse på kvaliteten og sikkerheden af den pleje, der ydes. De bevæger sig i feltet mellem ledelse og plejepersonale, og her kan de påvirke personalets adfærd, ligesom de kan facilitere eller skabe barrierer i implementeringen af nye initiativer, siger Simon Tulloch, chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og ansvarlig for uddannelsen.

- Mellemledere har ofte mange forskellige kasketter på, hvor de både er koordinatorer, kommunikatører, konfliktløsere og tovholdere. Deres rolle i forbedringsarbejdet skal derfor ikke undervurderes, siger Simon Tulloch.

Fokus på mellemledere

- En af udfordringerne ved at implementere forbedringsmodellen inden for sundhedssektoren er at definere en klar rolle for mellemledere. Det begynder der at være en voksende forståelse for, hvilket også ses på de uddannelsestilbud, vores internationale samarbejdspartnere udbyder, siger Simon Tulloch.

Uddannelsen om daglig ledelse giver derfor ikke kun give deltagerne de nødvendige værktøjer til at engagere sig i forbedringsarbejdet, de får også en bedre forståelse af deres rolle og ansvar.  

>>> Se datoer under Aktiviteter