Hvordan kan din kommune være med til at forbedre patientsikkerheden for borgerne?

Det kan du nu høre mere om, når KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed inviterer til to informationsmøder om I sikre hænder i henholdsvis Roskilde den 7. marts og Horsens den 11. marts.

På informationsmøderne kan I møde nogle af de kommuner, der har oplevet markante forbedringer i deres daglige arbejde. Det vil også være muligt at tale med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om, hvordan I kommer med I sikre hænder.

Resultater fra I sikre hænder

I sikre hænder har forbedret kvaliteten på de danske plejehjem og i hjemmeplejen markant ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner. Projektet har bl.a. resulteret i, at flere steder har 500 og 600 dage uden medicinfejl og tryksår.

I sikre hænder har været med til at skabe en forbedringsmetode, et system, en organisering og en kultur for forbedring af kvalitet og patientsikkerhed i de involverede 18 kommuner, der er med i projektet.

Samlet set har I sikre hænder bidraget til:

  • At understøtte et system, en organisering og en kultur for forbedring af kvalitet og patientsikkerhed, der gennemsyrer kvalitetsarbejdet, og som sikrer borgerne den rette pleje og behandling – hver gang!
  • At understøtte udviklingen af datadrevet faglighed på alle niveauer af organisationen samt et fælles sprog og platform for at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet.
  • Øget arbejdsglæde og faglig stolthed blandt ældreplejens ansatte.
  • Fastholdelse af medarbejdere og ledere.
  • Nedbringelse af sygefravær blandt medarbejdere og ledere.
  • Sikre fokus på kvalitet, effekt og ledelse i kommunerne.

I sikre hænder kræver en helhjertet indsats fra både ledelse og medarbejdere. Det skal prioriteres, at ledelse og medarbejder skal afsætte tid til at forbedre patientsikkerheden for borgerne. Det er et stort arbejde – men ligeså er gevinsterne, når det lykkes.

>>> Læs mere om I sikre hænder

Se program og tilmelding

Alle kommuner er velkomne til at deltage. Deltagelsen er gratis.

Se programmet og tilmeld dig hos KL:

>>> Tilmelding til informationsmøde i Roskilde Kommune den 7. marts

 

>>> Tilmelding til informationsmøde i Horsens Kommune den 11. marts

 

Indsatsområder

Gennem en række indsatsområder arbejder kommunerne i I sikre hænder med at sikre, at borgerne i ældreplejen får den rette pleje og behandling - hver gang.

>>> Læs om indsatsområderne

Forbedringsmetoder

Med Forbedringsmodellen, indsamling af tidstro data og System of Profound Knowledge får medarbejderne metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

>>> Læs om forbedringsmetoderne