Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I forbindelse med det afsluttende læringsseminar for de 13 nye kommuner i I sikre hænder var Stephen Muething på besøg i Danmark i maj. Han er Chief Quality Officer hos Cincinnati Children’s Hospital i USA, der anses som et af de mest patientsikre børnehospitaler i verden.

”We want to be the best at becoming better”, forklarede han om hospitalets tilgang til forbedringsarbejdet, der måske også er en af grundene til hospitalets succes.

Og netop den pointe var vigtig for Stephen E. Muething at understrege for de omkring 300 deltagere på læringsseminaret: At selvom forløbet med I sikre hænder er afsluttet, så er forbedringsarbejdet ikke slut.

- Patientsikkerhed handler altid om forbedringer. Og om at bruge huddles og tavlemøder til at opspore, hvad der er brug for at forbedre. Det er en løbende proces, sagde Stephen E. Muething, mens han samtidig understregede, at det er med til at gøre arbejdet både sjovt og spændende.

På rundvisning i ældreplejen på Frederiksberg

Forud for læringsseminaret var Stephen E. Muething på besøg i Frederiksberg Kommune for at se, hvordan de arbejder med forbedringsmetoderne, de har lært i forløbet med I sikre hænder.

Her var han bl.a. forbi Frederiksberg Døgnrehabilitering, Plejeboligerne Østervang og hjemmeplejen.

På sin tur rundt på afdelingerne var han især imponeret over at se, hvor meget tavlerne fylder, og han fik også mulighed for at overvære et tavlemøde i Frederiksberg Kommune Hjemmeplejen, hvilket han var meget begejstret for.

- Selvom det var på dansk, så kunne jeg se, hvordan samtalen gik på tværs af rummet. Der var ingen, der bare stirrede ud ad vinduet. Alle var opmærksomme og bød ind. Det var jeg virkelig glad for at få lov at overvære, siger Stephen E. Muething.

Netop tavlemøderne i hjemmeplejen var noget af det, han var overrasket over at se fungere så godt:

- Hjemmeplejen er meget anderledes i USA. Det er svært at skabe teams, fordi alle arbejder fra hjem til hjem. Evnen til at skabe teams og samarbejde med daglige tavlemøder var lidt af en overraskelse. Især at det var så fundamental en del af arbejdsdagen og også prioriteret af ledelsen.

Patientsikkerhed i fremtiden

Patientsikkerhed er et relativt nyt begreb fra begyndelsen af dette årtusinde. Derfor var det også oplagt at spørge en kapacitet som Stephen E. Muething, hvor han tror fokus vil være i patientsikkerhedsarbejdet i fremtiden.

- Helt generelt så tror jeg, at den skade, der sker, når vi forsøger at hjælpe mennesker uden for hospitalerne, er meget større end den, der sker på hospitalerne, men vi har ingen anelse. Vi har nogen viden fra plejehjem og hjemmeplejen, men derudover er det et overset område. Fokus har været på hospitaler og andre institutioner indtil nu.

- Jeg taler om de næste 10, 20, 30 år. Vi bliver nødt til at spørge: Hvad er skade? Og hvordan måler vi det? Vi skal spørge borgere, hvad de opfatter som skade, for det kan være meget anderledes, end sådan som det opfattes på hospitaler. Er det f.eks. for lang ventetid? Mangel på diagnose? For meget smerte? Det, vi kalder kø eller forsinkelser, ser de måske som skade. Og i sidste ende ejer de også retten til at definere, hvad sikkerhed er.

Sikkerhed for de ansatte

En anden ting, der optager Stephen E. Muething i forbindelse med patientsikkerhed, er, hvor meget fokus, der er på de ansattes sikkerhed og arbejdsglæde.

- Jeg tror, at i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid vil vi se ansattes sikkerhed og patientsikkerhed som forbundne. De er nødt til at være på samme niveau, siger Stephen E. Muething og fortsætter:

- Ansatte vil måske spørge sig selv: ”Stoler jeg på jer som ledelse, når I beder mig om at gå op i patientsikkerhed, hvis I ikke bekymrer jer om min sikkerhed?”

Forstander Lene Holst Merrild viser Stephen E. Muething rundt på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, hvor han bl.a. var interesseret i at se brugen af tavler.

>>> Stor kapacitet på kommende læringsseminar