Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den røde løber var rullet ud på Munkebjerg Hotel i Vejle, da det 5. og sidste læringsseminar blev afholdt for de 13 kommuner, der udgør anden runde af I sikre hænder.

I alt er 18 kommuner nu en del af programmet, der har til formål at sikre borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling.

Vi bringer her tweets og billeder fra dagen, hvor kommunerne kunne fejre sig selv og hinanden.

”Det her er vigtigt”

Dagen blev indledt med besøg af Torben Klitmøller Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Han udtrykte både ros og respekt for de medvirkende i I sikre hænder.

 De bedste til at blive bedre

Deltagerne på læringsseminaret fik også lejlighed til at hente inspiration fra et af verdens mest patientsikre børnehospitaler.

Stephen E. Muething, der er Chief Quality Officer på Cincinnati Children’s Hospital i USA, holdt oplæg om, hvordan de har overført principperne fra Toyota til at skabe løbende forbedringer. Ifølge ham er en af de vigtige pointer, at forbedringsarbejdet aldrig er slut:

- Det er en rejse. Vi skal alle løbende lære og skabe udvikling og forbedringer. Det slutter aldrig. Men det er en fantastisk rejse.

>>> Stor kapacitet på kommende læringsseminar

Reception med posters og kage

Forud for læringsseminaret havde alle kommuner udviklet en eller flere posters til at vise deres resultater. De posters blev vist frem til en reception, hvor medarbejderne kunne vise, hvad de havde lært og opnået i løbet af arbejdet med I sikre hænder.

Fodspor fra I sikre hænder

Dagen sluttede af med stående klapsalver og overrækkelse af diplomer og chokolade til alle pilotenheder. Men inden da var repræsentanter fra de første pilotkommuner på scenen for at fortælle om de fodspor, I sikre hænder har sat hos dem, siden de begyndte forbedringsarbejdet i 2013.

Frederiksberg Kommune fortalte om en forandret infrastruktur i hjemmeplejen, efter at forskellige fagligheder blev bragt sammen, også helt fysisk.

- Det har forandret hjemmeplejen for altid, lød det fra faglig vejleder og kvalitetskoordinator Jeanette Lemstad.

Fra Thisted Kommune fortalte de to teamledere Dortie Jensen og Anne Grethe Kielsgård om, hvordan de har brugt metoderne til at sætte fokus på arbejdsglæden ud fra devisen, at hvis medarbejderne har det godt, vil det smitte af på borgerne.

Sønderborg Kommune fortalte om, hvordan de har arbejdet med at inddrage borgere og pårørende.

- Inddragelse giver ekstra sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser, sagde center-, kvalitets- og udviklingssygeplejerske Pia Bladt Tjørnelund.

Endelig fortalte social- og sundhedsassistent Henriette Hansen om, hvordan de i Lolland Kommune er gået fra tro til viden:

- Vi troede ikke, vi havde tryksår. Vi troede, at vi var rigtig gode til at håndtere medicin. Vi troede en masse, og vi troede forkert. Da vi først begyndte at indsamle data, kunne vi se, at vi ikke var gode nok. I dag bruger vi data til at udvikle nye pakker selv, fx i forhold til urinvejsinfektioner. Vi er blevet dygtigere, nysgerrige, og vi graver dybere.