Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har tirsdag den 22. oktober udsendt en OBS-meddelelse vedr. forkert betjening af tryksårsforebyggende madrasser og puder.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed fremgår det af rapporteringen af utilsigtede hændelser, at der jævnligt sker fejl med betjeningen af tryksårsforebyggende madrasser og puder.

Det kan f.eks. være en pumpe til madrassen, der ikke er blevet tændt, hvilket har betyder, at patienten har ligget på sengens lameller hele natten.

Eller en trykaflastende pude, der har vendt forkert, så pudens forhøjning har været placeret direkte under borgerens tryksår i stedet for mellem benene.

Det er utilsigtede hændelser som disse, der er grund til, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt en OBS-meddelelse.

Henviser til I sikre hænder

I sin meddelelse henviser Styrelsen for Patientsikkerhed til tryksårsindsatsen under I sikre hænder. Og det giver god mening.

Gennem arbejdet med tryksårspakken har de 18 kommuner, der har deltaget i I sikre hænder, nemlig vist, at det med systematiske arbejdsgange er muligt helt at undgå tryksår.

>>> Læs nyhed og OBS-meddelelse på stps.dk