Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Kommunerne Frederiksberg, Greve og Sønderborg er allerede godt i gang med afprøvninger i forbindelse med ernæringsindsatsen, hvor målet er at udvikle og implementere tiltag og pålidelige arbejdsgange, der kan begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre borgere.

Der var imidlertid midler i projektet til, at der godt kunne være en fjerde kommune med, og det ville Aarhus Kommune gerne.

Aarhus Kommune var ligesom Greve med i anden runde af I sikre hænder sammen med 11 andre kommuner, mens Frederiksberg og Sønderborg begge var pilotkommuner ved I sikre hænders begyndelse i 2013.

Ifølge kvalitetskonsulent i Aarhus Kommune Ane Blom giver det rigtig god mening at gå med i ernæringsindsatsen, fordi det hænger godt sammen med erfaringerne fra I sikre hænder og organiseringen i Aarhus Kommune. Vi har bedt hende uddybe.

Hvad er jeres bevæggrunde for at gå ind i projektet?

- Der er to overordnede grunde. Vi er i fuld gang med at opbygge kapacitet i forhold til at arbejde med kvalitetssikring, og vi har været glade for det, vi har lært gennem I sikre hænder. Og så er det faglige område 'ernæring' et stort område i Aarhus Kommune.  

Det passer godt ind i vores måde at arbejde på, hvor vi har et klyngesamarbejde mellem syv geografiske områder. Der har en af disse klynger i forvejen ansvaret for at holde sig opdateret inden for ernæring og dele den viden med de andre klynger.

Så får os giver det god mening, fordi vi allerede har klyngesamarbejdet, og så får vi systematikken med i hatten ved at arbejde med andre kommuner og have Dansk Selskab for Patientsikkerhed som projektledelse.

Hvad håber I at få ud af dette?

- Særligt det med systematikken og en hjælp til implementering. Det er en måde at udbrede noget af det arbejde, vi allerede ved, der virker.

’Sæt medarbejderne fri’ er en af 5 ledetråde i Sundhed og Omsorgs strategi, og der passer tilgangen fra I sikre hænder godt ind. Det er en måde at arbejde på, hvor det er medarbejderne, der driver arbejdet.

Hvorfor er ernæring et vigtigt område for jer?

- Vi kan se, at underernæring er en problematik, og en udfordring vi har. At borgere bliver indlagt med det. Og dysfagi er en udfordring.

Kost til ældre er bare et indsatsområde, vi er nødt til at tage alvorligt. Det er svært at få hold om, fordi der er så meget i det. Og det kan have konsekvenser for mange andre ting, hvis kosten ikke er i orden. Det så vi også med tryksårspakken. Ernæring griber ind i rigtig mange andre faglige områder.

Hvordan hænger ernæringsindsatsen sammen med det arbejde, I allerede har lavet med I sikre hænder?

- Det ligger fuldstændig på linje med det. Vi har dog valgt at gøre noget lidt andet end det, der var oplægget for at gå ind i samarbejdet.

Tidligere under I sikre hænder havde vi de to områder Aarhus Midtbyen og Tværgående Funktioner med. Denne gang er vi gået ind med Christiansbjerg, som er et område, der har udfordringer på ernæringsområdet, så der er en brændende platform. Det var et område, vi allerede skulle sprede til, og vi var ved at lave en plan for kapacitetsopbygning, da vi fik tilbuddet om at være med i ernæringsindsatsen.

Det betyder, at det ikke nødvendigvis er enheder, der har så store erfaringer med forbedringsmetoderne, men vi håber, at vi efterhånden har en organisation, der er god til at tage nye metoder ind.

Det er medarbejdere, der har lyst og motivation til arbejdet, og som alligevel skulle i gang med det. Og så ved vi bare, at det har en stor betydning, at der er en ekstern part som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som er med til at skubbe på og sikre fremdrift, siger kvalitetskonsulent Ane Blom.

Fotos fra første læringstræf

De 3 andre kommuner havde fælles opstart ved et læringsseminar i august. Aarhus Kommune havde derfor sin egen opstart med sit første læringstræf mandag den 21. oktober.

Aarhus Kommune afslutter dog stadig projektet sammen med de andre kommuner til et fælles læringsseminar i juni 2020.

Fra Aarhus Kommunes intranet

- Målet om at forebygge uplanlagt vægttab får nu endnu et boost. Dette sker gennem vores engagement i en ernæringsindsats i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og 3 øvrige kommuner i landet. Gennem denne indsats til vi med afsæt i Klyngen for Ernærings fastsatte mål og via forbedringsmetoder og lederes rolle heri bidrage til at implementere og forandre robuste arbejdsgange for at nå målene.