Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

18 kommuner har allerede forbedret kvaliteten og patientsikkerheden på plejehjem og i hjemmeplejen gennem I sikre hænder, og snart får flere kommuner mulighed for at være med.

Der er nemlig afsat 16. mio. kr. i perioden 2020-2022 til en 3. bølge af I sikre hænder, hvor målet er at få 15 nye kommuner med.

Midlerne kommer fra aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på bl.a. sundhedsområdet.

Kommer borgerne til gavn

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er glad for, at I sikre hænder nu kan nå ud til flere kommuner:

- Vi har tidligere set rigtig gode resultater af I sikre hænder, bl.a. i forhold til medicinhåndtering. De erfaringer skal vi have ud til endnu flere kommuner til gavn for borgerne. Jeg ved, at I sikre hænder også har et stort fokus på at dele erfaringer og viden både tværfagligt og i samspillet med almen praksis og sygehus. Dermed kommer arbejdet ikke kun de deltagende kommuner og borgere til gode, men er noget alle i sundhedsvæsenet kan lære af.

Nye redskaber og metoder til personalet

I Dansk Selskab for Patientsikkerhed er der også begejstring over at kunne fortsætte udbredelsen af programmet:

- Vi ved, at personalet i sundheds- og omsorgsfag hver dag går på arbejde for at gøre en positiv forskel for borgerne. Gennem I sikre hænder får personalet nye redskaber og metoder til at forbedre deres arbejdsgange. Dermed har de ikke bare en fornemmelse af, at de gør noget godt for borgerne, men har data på, at det de gør, faktisk virker, siger vicedirektør og sundhedsfaglig chef Vibeke Rischel. 

I slutningen af februar mødes Dansk Selskab for Patientsikkerhed med KL og Sundheds- og Ældreministeriet, hvor projektplanen vil blive drøftet. I løbet af marts forventes det, at der kommer information ud om, hvordan nye kommuner kan komme med i 3. bølge.

Læs hele nyheden på patientsikkerhed.dk

2 bølger af I sikre hænder

Første bølge af I sikre hænder var fra 2013-16, hvor 5 pilotkommuner deltog i programmet: Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg.

Anden bølge var fra 2016-19. Denne gang deltog 13 kommuner: Allerød, Billund, Brøndby, Greve, Helsingør, Hillerød, Kerteminde, Mariagerfjord, Silkeborg, Syddjurs, Varde, Aabenraa og Aarhus.

Om reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

Med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet er der som opfølgning på demenshandlingsplan 2025 afsat i alt 244,4 mio. kr. til en række forskellige indsatser i perioden 2023.

Herunder er der afsat i alt 16 mio. kr. til ”udbredelse af I sikre hænder, hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed rådgiver og oplærer medarbejdere i kommunerne i systematiserede arbejdsgange, så eksempelvis medicinfejl minimeres.”

Fra Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023