Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Engagementet var højt, da Aarhus Kommune afholdt det andet læringstræf for medarbejderne i ernæringsprojektet den 21. januar 2020.

Det er ifølge viceområdechef Marianne Selmer et kendetegn ved projektet og noget af det, hun lagde vægt på i sin velkomst:

- Tak for alt jeres gode arbejde. Jeg har været ude og se noget af det, og det er noget af det mest energifulde, jeg har set længe.

Under den efterfølgende storyboardsession fremlagde de forskellige teams deres arbejde og havde mulighed for at få sparring af de andre – og for at tyvstjæle gode idéer fra hinanden, som en projektleder formulerede det.

Her var der flere temaer, der gik igen.

Styr på vejningerne

Flere teams har indført, at der vejes den 1. uge hver måned. Ved at have en fast uge er det ifølge medarbejderne lettere at huske end at skulle tjekke i Cura, hvornår borgeren skal vejes.

Teamet fra Demenscentrum Aarhus påpegede dog, at det er vigtigt med en påmindelse om morgenen den uge, hvor der skal vejes:

- Det tager tid at indføre nyt, har vi lært. Det er noget af det, vi tager med os.

Tavler og tavlemøder har også været et fokuspunkt for de forskellige teams, så de har et overblik og opmærksomhed på vejninger og ernæringstiltag.

Viden til kollegaer og borgere

Ved flere teams fremgik det, at det er et opmærksomhedspunkt at sikre nok viden. Et sted havde der været en diskussion om, hvornår vægttab er okay - og at vægttab ikke er godt, selvom borgeren er ”lidt rund i det”, hvis ikke der er lagt en plan for det.

Hos Hjemmeplejen Fuglebakken havde de en refleksion omkring, hvorfor nogle borgere ikke vil vejes, og om der er noget, de kan forklare bedre:

- Har vi fortalt vores borgere godt nok, hvorfor vi gør det?

Hjemmeplejen havde dog også en succeshistorie fra deres arbejde med at involvere borgerne i at blive vejet:

En kvinde i kørestol havde ikke balance til at stå på vægt og kunne derfor ikke vejes. Hun boede imidlertid ved siden af et plejehjem. Hun har nu valgt at bruge sit klippekort på, at hun hver måned kommer på tur og vejes på plejehjemmet. Dermed er hun gået fra gul til grøn på tavlen.

Tiltag til at handle og forebygge

Nu da der er ved at være systematiske arbejdsgange for vejninger hos de forskellige teams, er næste fokuspunkt, at der også skal sættes handling bag. Vejningen er ikke nok i sig selv.

Hos Vejlbygade Plejehjem har de et mål om, at alle faggrupper skal kunne lave en EVS (ernæringsvurderingsskema), og derfor har alle været igennem e-learning på Kursusportalen med læringsmakker undervejs. Dermed har de fået større fokus på dokumentation og sikret en arbejdsgang, hvor den der vejer, også er ansvarlig for at sikre, at der handles.

Hos Plejehjemmet Abildgården har de indkøbt nye tallerkner og glas i farver, der skal få måltiderne til at se mere appetitvækkende ud. Derudover er tallerknerne større end tidligere, hvilket får portionerne til at se mindre overvældende ud. Indtrykket er, at borgerne dermed spiser mere.

Derudover har de ændret tidspunktet for det daglige teammøde, hvilket giver mere tid til borgernes første måltider på dagen.

>>> Læs om tiltaget i nyhedsbrevet Ernæringsnyt #18

Halvvejs og godt på vej

Aarhus Kommune kom lidt senere med i ernæringsprojektet end de andre kommuner, og dermed er de først halvvejs nu, mens de andre kommuner er nået til læringstræf 3.

Ifølge chefkonsulent Bodil Elgaard Andersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed er kommunen dog kommet godt med:

-  I kom senere med, men I er kommet rigtig langt. Det glæder mig at se, hvordan I bruger driverdiagrammer til at få et overblik. I er godt på vej.

Også demenschef Elisabeth Flindt var begejstret ved dagens afslutning:

- Det er selvfølgelig ledere, der skal sprede. Men vores erfaring er, at det virker bedst fra kollega til kollega. Så fortæl andre om, hvilke gode idéer, I har, og hvad der virker hos jer - og inviter andre til at komme og se det. Tak for i dag. Det har været helt fantastisk.