Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den 3. februar 2020 blev det 3. læringstræf afholdt for de teams, der deltager i ernæringsprojektet fra Frederiksberg Kommune.

Margit Jensen, der er forstander på Plejeboligerne Østervang, bød velkommen til dagen med en kort introduktion til de erfaringer, de der har gjort sig i forbindelse med et andet ernæringsprojekt i 2019.

De har bl.a. fået beskrevet gode arbejdsgange på baggrund af PDSA’er og opdateret retningslinjerne.

- Det, der er nu, det er fastholdelse. Der skal rigtig meget til for at holde fast, lød det fra Margit Jensen.

”Du er ikke alene”

Erfaringen fra Plejeboligerne Østervang var, at det tværfaglige samarbejde havde en stor betydning, og det var også pointen i et oplæg fra Birthe Stenbæk Hansen, der er ernæringsfaglig chefkonsulent:

- Vi ved, at for at komme i mål skal det være en tværfaglig indsats.

Da alle fagligheder ikke er til stede alle steder, har Frederiksberg Kommune oprettet et ernæringsrejsehold.

- Så vi får den rette indsats til den rette borger. Det er måske jer, der opdager det uplanlagte vægttab, men det betyder ikke, at I skal løse det alene, sagde Birthe Stenbæk Hansen.

Udover at der undervejs i oplægget blev nynnet ”Du er ikke alene”, blev der vist en inspirationsvideo om samarbejde i ældreplejen.

>>> Se video om samarbejde i ældreplejen & relationel koordinering på youtube.com

Systematiske arbejdsgange i hjemmeplejen

Fra de to projektledere Merete Larsen og Jeannette Margret Lemstad lød der stor ros til alle deltagere for de PDSA’er, de har afprøvet.

- Har skilte på døren virket i forhold til at få borgerne vejet? spurgte Merete Larsen ud i rummet.

- Der er skilt på døren i dag, så de er i fuld gang med at veje for fuld skrue, kunnet teamet fra hjemmeplejen bekræfte.

I hjemmeplejen er der brugt meget tid på arbejdsganganalyser. I den forbindelse opdagede de, at social- og sundhedshjælpere og -assistenter troede, at der ville komme en sygeplejerske senere, når der stod ’måling af værdier’ i skemaet, og derfor vejede de ikke borgerne.

Nu er opgaven ændret fra at være en sundhedslovsydelse til at være en servicelovsydelse, der simpelthen bare hedder ’vejning’ i skemaet. Derudover er der udviklet og afprøvet forskellige tiltag for at sikre, at personalet husker at medbringe vægte og få borgerne vejet.

Arbejdsgangene er nu ved at være klar til spredning til andre teams i hjemmeplejen.

Godt på vej med afprøvninger

I løbet af dagen arbejdede de forskellige teams med at samle op og tage temperaturen på deres forbedringsarbejde. Og det blev tydeligt, at der er sket forbedringer i løbet af projektet.

- Der var mange teams, der faktisk klarede sig bedre, end de følte, når de først reflekterede over det. De syntes måske først ikke, at der var sket så meget, men når man ved nærmere eftertanke kan se, at man tidligere ikke fik vejet systematisk, og nu har fået vejet alle borgere i 2 måneder, så er der sket noget, lød det fra Jeannette Margret Lemstad.

Der blev også berettet om flere gode følgevirkninger ved arbejdet, som f.eks. mindre madspild.

I slutningen af dagen arbejdede teamene videre med de forskellige tiltag. Med kun et lokalt læringstræf tilbage var der fokus på at indsamle data og styrke afprøvningerne, så medarbejderne i højere grad bevæger sig fra at tro, at noget virker, til at vide, at det gør det.