Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I november 2019 kunne Bofællesskabet Albo i Viborg Kommune fejre 2.000 dage uden medicinfejl, der krævede lægekontakt. Bofællesskabet er et af de botilbud, der var med i første bølge af I sikre hænder i 2013-2015, og siden har de arbejdet videre med metoderne.

Bofællesskabet er godt et eksempel på, hvordan kommunerne fra I sikre hænder har vist, at det med systematiserede arbejdsgange, tidstro data og løbende afprøvninger er muligt at mindske medicinfejl – og helt udrydde medicinfejl, der kræver lægekontakt.

De erfaringer danner afsæt for et nyt projekt - Medicinsikre botilbud - og kommuner kan nu søge om at være med.

- Ingen går på arbejde for at skade borgere. På trods af dette er medicineringsfejl blandt de hyppigst rapporterede utilsigtede hændelser, men sådan behøver det ikke at være. Der er et behov flere steder for at komme i gang med at skabe pålidelige arbejdsgange og anvende de metoder, vi ved, der er med til at skabe en patientsikkerhedskultur. Vi glæder os over, at flere botilbud nu får muligheden, siger Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.

>>> Læs mere om projektet på patientsikkerhed.dk

>>> Læs mere om projektet på vpt.dk

MEDICININDSATSEN

Kommunerne i I sikre hænder har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde medicinfejl, der kræver lægekontakt.

>>> Læs mere om medicinindsatsen

BOTILBUD UNDER I SIKRE HÆNDER

Fra 2013-2015 arbejdede de 5 pilotkommuner i I sikre hænder også med at forebygge medicinfejl på botilbud.

>>> Læs mere