Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den 18. marts trådte nye regler i kraft, der indebærer et stop for besøg på bl.a. plejehjem og bosteder. Det gælder både fællesarealer og beboernes egen bolig.

Tiltaget har til formål at mindske smittespredning med coronavirus og samtidig beskytte svage og udsatte borgere. Nære pårørende skal dog stadig kunne besøge en døende plejehjemsbeboer, men det skal ske på en forsvarlig måde.

Det er kommunalbestyrelserne, der er ansvarlige for at indføre besøgsstoppet.

>>> Læs mere om Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Hotline til medarbejdere i sundhedsvæsenet

Styrelsen for Patientsikkerhed har åbnet en hotline, hvor personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan få svar på deres spørgsmål om coronavirus/COVID-19.

Det kan fx være spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis der påvises COVID-19 hos en borger eller pårørende - eller hvis man selv oplever symptomer.

Hotlinen kan kontaktes på 70 20 02 66 alle dage kl. 9-22.

>>> Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Tag snakken om behandling i den sidste tid

Der er helt naturligt, at der er mange borgere, der er bekymrede i denne tid, og det er lige så naturligt, at der er en del af dem, der har behov for en snak om, hvilke ønsker de har til behandling i deres sidste tid, herunder også om fravalg af livsforlængende behandling.

I projektet Klar til samtalen fra 2019 har sundhedsprofessionelle i bl.a. kommuner arbejdet med, hvordan man kan blive bedre til at tage samtaler med de ældre om deres ønsker til den sidste levetid på plejecentre og i hjemmeplejen.

Til Plejecenter Egehaven i Stevns Kommune er der i forbindelse med projektet udarbejdet en folder, der kan udleveres til ældre borgere, der gør sig overvejelser om fravalg af livsforlængende behandling.

Se folderen fra Plejecenter Egehaven (pdf)

Læs mere om Klar til Samtalen under coronaepidemien på patientsikkerhed.dk

Se video og vejledning ang. den sidste tid fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Blog: Patientsikkerhed under en pandemi

Vibeke Rischel, der er vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, skriver i et nyt blogindlæg om, hvordan flere af de klassiske klassiske værktøjer inden for patientsikkerhed er meget aktuelle i den situation, vi aktuelt står i.

>>> Læs blogindlægget på patientsikkerhed.dk

Patientsikkerhed i en coronatid

Siden coronavirussen kom til Danmark, og de første tilfælde af COVID-19 blev registreret, har det danske sundhedsvæsen været i gang med en stor omstilling.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed følger situationen tæt og stiller viden og ressourcer til rådighed for at bidrage til, at både medarbejder- og patientsikkerhed inkluderes i arbejdet.

>>> Læs mere på patientsikkerhed.dk