Siden årtusindskiftet har det danske sundhedsvæsen haft en internationalt førende position, når det kommer til patientsikkerhed. Vi har sikre processer, og mange patientsikkerhedsredskaber er en del af det daglige arbejde. COVID-19-epidemien vil give anledning til problemstillinger, vi ikke tidligere har set.

Hele sundhedsvæsenet er i en situation, som kræver hurtig implementering af nye retningslinjer og arbejdsgange i fuld skala. Under normale omstændigheder ville vi fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed anbefale, at man afprøver ting i lille skala, inden man opskalerer på systemniveau. Det er situationen ikke til!

Man kan opfordre til, at alle i den kommende tid er ekstra omhyggelige, man kan undervise og udsende retningslinjer. Og dét skal man selvfølgelig også. Men som handlingsplan for en stærk patientsikkerhed har disse tiltag ikke stor gennemslagskraft. Vi ved, at medarbejderne kan gøre sig nok så meget umage og være påpasselige, og alligevel sker der fejl på grund af menneskelige faktorer.

Derfor er det vigtigt, at vi også tager de metoder i brug, som vi ved, kan understøtte sikre arbejdsgange og virke som barrierer mod fejl. Det er fx sikker kommunikation, forstyrrelsesfri zoner, sikkerhedsbriefinger og ikke mindst en handlekraftig ledelse samt psykologisk tryghed for medarbejderne.

...

Således indleder Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, sit blogindlæg om patientsikkerhed under en pandemi.

Læs hele blogindlægget på patientsikkerhed.dk

Hotline til medarbejdere i sundhedsvæsenet

Styrelsen for Patientsikkerhed har åbnet en hotline, hvor personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan få svar på deres spørgsmål om coronavirus/COVID-19.

Det kan fx være spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis der påvises COVID-19 hos en borger eller pårørende - eller hvis man selv oplever symptomer.

Hotlinen kan kontaktes på 70 20 02 66 alle dage kl. 9-22.

>>> Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed