Invitation til infomøder

Vil din kommune gå forrest i kvalitetsarbejdet, sætte forbedringer af de sundhedsfaglige indsatser højt på dagsordenen og levere sundhedsydelser sikkert og med høj kvalitet døgnet rundt til jeres borgere? Så hør mere om, hvordan I sikre hænder kan bidrage til at styrke kvaliteten og patientsikkerheden i din kommune.

KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder to elektroniske informationsmøder om I sikre hænder, der skal nu skal udbredes til 15 kommuner i tredje bølge. Regeringen har med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 afsat 16 mio. kroner til udbredelse af ”I sikre hænder”.

Din kommune har på to informationsmøder muligheden for at høre mere om, hvordan I kan arbejde med metoderne i I sikre hænder og derved skabe store forbedringer for både borgere og medarbejdere.

På informationsmøderne kan I høre fra kommuner, der har oplevet markante forbedringer i deres daglige arbejde i kraft af arbejdet i I sikre hænder. Det vil også være muligt at tale med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om, hvordan I kommer med i I sikre hænder-programmet.

I sikre hænder har fra 2013-2018 forbedret kvaliteten på de danske plejehjem og i hjemmeplejen i 18 kommuner markant ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner. Projektet har bl.a. resulteret i, at flere steder har 500 og 600 dage uden medicinfejl og tryksår. I sikre hænder har været med til at skabe en forbedringsmetode, et system, en organisering og en kultur for forbedring af kvalitet og patientsikkerhed i de involverede 18 kommuner, der er med i projektet. Samlet set har programmet I sikre hænder bidraget til:

  • At understøtte et system, en organisering og en kultur for forbedring af kvalitet og patientsikkerhed, der gennemsyrer kvalitetsarbejdet og som sikrer borgerne den rette pleje og behandling – hver gang!
  • At understøtte udviklingen af datadrevet faglighed på alle niveauer af organisationen samt et fælles sprog og platform for at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet.
  • Øget arbejdsglæde og faglig stolthed blandt ældreplejens ansatte
  • Fastholdelsen af medarbejdere og ledere
  • Nedbringelse af sygefraværet blandt medarbejdere og ledere
  • Sikre fokus på kvalitet, effekt og ledelse i kommunerne

Metoderne, der benyttes i I sikre hænder, giver svaret på en lang række af de udfordringer, som skal finde en løsning i det nære sundhedsvæsen på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet.

I sikre hænder kræver en helhjertet indsats fra både ledelse og medarbejdere. Det skal prioriteres, at ledelse og medarbejder kan afsætte tid til at forbedre patientsikkerheden for borgerne. Det er et stort arbejde – men ligeså er gevinsterne for både borgere og ansatte i kommunerne, når det lykkes.

>>> Hent invitation til infomøder som pdf

Tilmeld dig og deltag i et informatonsmøde

Vi afholder to virtuelle informationsmøder (via Microsoft Teams), hvor du kan høre mere:

  • Tirsdag den 2. juni kl. 15.00-17.00 
  • Tirsdag den 9. juni kl. 15.00-17.00

Du vælger, hvilken dato du vil deltage, når du tilmelder dig.

Tilmelding er ikke længere mulig

Med venlig hilsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og KL 

Tilmelding til informationsmøder

Vi afholder to virtuelle informationsmøder (via Microsoft Teams), hvor du kan høre mere:

Tirsdag den 2. juni kl. 15.00-17.00 

Tirsdag den 9. juni kl. 15.00-17.00

Du vælger, hvilken dato du vil deltage, når du tilmelder dig.

Tilmelding er ikke længere mulig

 

Ansøg om at deltage i I sikre hænder

Erfaringerne fra I sikre hænder skal udbredes til flere kommuner. Dansk Selskab for Patientsikkerhed søger derfor 15 kommuner, der ønsker at deltage i udbredelse af forbedringsprogrammet I sikre hænder.

Læs mere om, hvordan I ansøger, og download ansøgningsskemaet.

>>> Sådan ansøger I

Forberedelseskatalog for bølge 3

I forberedelseskataloget kan du læse, hvordan forbedringsarbejdet foregår i praksis, hvordan det kan organiseres i kommunerne, hvad det kræver af jer som kommune, samt hvordan programmet vil forløbe for den 3-årige periode.

>>> Hent forberedelseskatalog for bølge 3