Af Annelene Højvang Larsen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I uge 47 afholdes Danmarks første nationale ernæringsuge som del af den internationale Malnutrition Awareness Week.

Formålet er ifølge initiativtagerne ”at skabe opmærksomhed om sygdomsrelateret underernæring og komme med løsninger på, hvordan vi kommer problemet til livs.”

Det har kommunerne Frederiksberg, Greve, Sønderborg og Aarhus nogle gode bud på. De 4 kommuner har været del af Ernæringsprojektet, hvor de gennem et år har afprøvet og udviklet tiltag til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre.

Forbedringsidéer fra Ernæringsprojektet

Ved projektets afslutning har de forskellige kommuner alle indsendt nogle af de tiltag og materialer, som de har udviklet undervejs i projektet. De er nu tilgængelige her på hjemmesiden til inspiration for andre.

Her er der flere forskellige bud på, hvordan indsatsen kan blive en del af tavlemøderne, bl.a. med magneter til at skabe blikfang. I Aarhus Kommune har de også indkøbt nyt service og lavet vejledninger for anretningen.

Flere af kommunerne har også udviklet pjecer til borgerne, der forklarer, hvorfor de skal vejes, og hvad de selv kan gøre for at holde øje med vægten. I Sønderborg Kommune bliver de uddelt af seniorvejlederne, der tager på forebyggende hjemmebesøg. På den måde er ernæring et fokusområde, allerede inden borgerne kommer i kontakt med hjemme- og sygeplejen. 

Tværfagligt samarbejde og systematik

Kendetegnende for arbejdet i Ernæringsprojektet har været den systematik, der skal til. Det er også kendetegnende ved flere af forbedringsidéerne.

Der udviklet flowcharts for handleplaner, plakater og skemaer til korrekt vejning, og på Frederiksberg Kommune viste en arbejdsgangsanalyse, at der også skulle ændres i selve ydelsen i kørelisterne, før borgerne blev vejet systematisk i hjemmeplejen.

Det tværfaglige samarbejde skinner også igennem i de forskellige forbedringsidéer. I Greve Kommune har køkkenpersonalet fx videreudviklet et bredt udvalg af energitætte måltider.

>>> Se alle forbedringsidéer

Nye kommuner arbejder videre med ernæring

15 nye kommuner er netop blevet udvalgt til I sikre hænder 3, hvor de vil få metoder til at systematisere arbejdsgange, der er med til at sikre, at alle borgere får den rette pleje og behandling til rette tid, og at resultaterne fastholdes over tid.

Kommunerne skal alle arbejde med medicinindsatsen, men derudover har de selv mulighed for at vælge, hvilke to andre områder, der ønsker at arbejde med i deres kommune. Flere har på forhånd tilkendegivet, at de ønsker at arbejde med ernæringsindsatsen.

Det arbejde og de erfaringer, der er udviklet under Ernæringsprojektet, vil dermed også komme borgere i andre kommuner til gode.

>>> Læs om det sidste læringsseminar i Ernæringsprojektet

Blogindlæg: Hvad er din livret?

”Hvad er din livret? Det var et af spørgsmålene i venindebogen, da jeg var barn. Vores måltider spiller en stor rolle i vores liv, og god mad er med til at øge livskvaliteten. I denne uge har ældreplejen i Frederiksberg Kommune spørgsmålet om borgernes livret med, når de markerer årets Ernæringsuge.”

Sådan indleder Vibeke Rischel, der er vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, sit blogindlæg i forbindelse med ernæringsugen, hvor hun deler erfaringer fra Ernæringsprojektet.

>>> Læs blogindlægget på patientsikkerhed.dk

Læs mere

Underernæring fører ofte til en øget sygelighed og kan øge risikoen for fald og knoglebrud. Underernæring kan desuden øge behovet for hjælp til at udføre de almindelige dagligdags handlinger og det kan nedsætte livskvaliteten.

>>> Læs om ernæringsindsatsen

Om #ernæringsugen

Det er det danske initiativ ONCA-Danmark, der består af forskellige organisationer med interesse i at bekæmpe sygdomsrelateret underernæring i Danmark, som har taget initiativ til den nationale ernæringsuge.

>>> Læs mere om ugen hos Kost og Ernæringsforbundet

>>> Læs mere om ugen på ernaeringnytter.dk