Af Annelene Højvang Larsen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ping. Ping. Ping. Deltagerne dukker løbende op til læringsseminar på platformen Microsoft Teams, som torsdag den 8. oktober udgør rammen for afslutningen på ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder.

Kommunerne tjekker ind fra flere forskellige lokationer. I Aarhus har de fx fundet et lokale, der er stort nok til, at de kan sidde samlet, mens de i Frederiksberg Kommune har fordelt sig på 9 forskellige lokationer.

På forhånd er der tilsendt poser med lækkerier til deltagerne – og kurve til afdelingerne – så læringsseminaret stadig bærer præg af forkælelse og fejring, selvom deltagerne fra de forskellige kommuner ikke kan samles til fælles afslutning i Kolding som planlagt.

Coronabump på vejen

Selve læringsseminaret er også blevet udskudt, da projektet er blevet forlænget på grund af coronakrisen. Og lige coronaepidemien giver anledning til stor ros til deltagerne for alt det, de har opnået under projektet, samtidig med at der har været en fremmed virus at forholde sig til.

- Der har været bump på vejen, og fokus har været nødt til at være andre steder, men I er alligevel nået rigtig langt hver især. Der er mange, der nu skeler til det, I har opnået med ernæringsindsatsen, og hvordan I er lykkedes med ikke kun at forebygge, men også at opspore vægttab og handle på det, lyder det i velkomsten fra projektleder Bodil Elgaard Andersen, der er chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Blandt dem, der står klar til at gøre brug af de gode erfaringer, er bl.a. de 15 nye kommuner i I sikre hænder 3, der netop er blevet offentliggjort. Flere af dem har på forhånd meldt ind, at de ønsker at arbejde med ernæringsindsatsen.

- Jeg har den dybeste respekt for de resultater, I har nået, og vi kommer til at dele jeres erfaringer med de næste kommuner. I har opnået noget af det, som vi jo i virkeligheden alle sammen arbejder for – at gøre det bedre for borgerne, siger Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

>>> Her er de 15 nye kommuner i I sikre hænder

Afprøvninger og systematik

Målet for ernæringsprojektet har været at afprøve og udvikle tiltag til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre. Med det overordnede mål at reducere forebyggelige indlæggelser, der er relateret til ernæring.

De 4 kommuner, Frederiksberg, Greve, Sønderborg og Aarhus, har både arbejdet med at forbedre og videreudvikle eksisterende tiltag samt udviklet nye. Det fremgår i løbet af læringsseminaret, at mange af enhederne har fundet frem til nye systematiske arbejdsgange, som de vil fortsætte med.

På seminaret præsenterer de hver især deres arbejde for hinanden, og der er stor interesse for fortsat at lære af hinanden ved projektets afslutning.

Kaffetid med beboerne

Et sted har de undersøgt, hvorfor borgerne i hjemmeplejen ikke ville vejes, og hvordan de kunne imødekomme den modstand. Et andet sted er der indkøbt nyt farvet service og store tallerkener, der får portionerne til at se mindre overvældende ud.

Et sted har ernæringsassistenterne kaffetid med beboerne, og her får borgerne åbnet mere op for deres ønsker, end de normalt kan få sig selv til at ”ulejlige” plejepersonalet med. Flere teams nævner, at det sociale aspekt generelt er vigtigt, også når borgerne skal indtage deres måltid.

Flere beretter også om, at de troede, at de vejede alle, men da de først begyndte at indsamle data, kunne de godt se, at det gjorde de ikke. Et sted har afprøvet og udviklet et vægtskema, der hænger hos beboerne, og det er nu ved at blive spredt i kommunen.

Mange af de nye arbejdsgange er efter flere afprøvninger blevet implementeret, og en del af det har også været at få it-systemerne til at understøtte indsatsen, og at få ydelserne i kørelisten til at passe til opgaverne.

- Vi skal gøre det nemt at gøre det rigtige, som det lyder fra en kommune under præsentationen.

Erfaringer bringes videre

Efter præsentationer fra de 4 kommuner er rosen ikke mindre fra Vibeke Rischel:

- Jeg er vildt imponeret over, hvad I har nået. Og I har gjort det under de mest vanskelige forhold. Jeg vil love jer, at erfaringerne fra dette projekt, dem tager vi med ud internationalt.

Ifølge hende er der også meget læring fra projektets udformning, der vil blive taget med videre i andre projekter, ikke mindst I sikre hænder 3.

- Vi har lært rigtig meget af det her projekt og af jer. Vi kom ikke med en færdig pakke. I stedet spurgte vi, om I var med på at forbedre noget af det, I allerede arbejdede med. I har hjulpet os til at udvikle en ny måde at gå til forbedringsarbejde på. Tak, fordi I var med på den, siger Vibeke Rischel.

De erfaringer og den viden, kommunerne har opnået i løbet af ernæringsprojektet, skal nu indgå i en færdig ernæringspakke, der følger de nationale retningslinjer. Derudover vil forbedringsidéer fra kommunerne blive delt her på hjemmesiden til inspiration for andre kommuner i slutningen af oktober.

>>> Se mere om ernæringsindsatsen

Deltagerne fra projektet er logget på fra mange forskellige steder, men alligevel lykkes det at dele erfaringer og anerkendelse gennem skærmen.

Læringstræf i kommunerne

Undervejs i projektet har vi bragt artikler fra flere af kommunernes læringstræf her på hjemmesiden. Grundet coronaepidemien var det desværre ikke muligt at komme med ud til alle.

>>> Sammenhæng og systematik i Sønderborg

>>> Det tværfaglige i fokus på Frederiksberg

>>> Aarhus klar til at sætte handling bag vejninger