Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Forestil dig, at du sidder og læser den lokale avis, og pludselig dukker der en overskrift op, som roser din arbejdsplads, og det arbejde du har gjort. Fed følelse, ikke?

Kommunerne i I sikre hænder 3 skulle som en del af 1. læringsseminar i januar 2021 formulere deres drømme for, hvilken overskrift den lokale avis ville bringe ved slutningen af forløbet med I sikre hænder 3. De skulle forestille sig, hvordan deres gode arbejde kom på forsiden af avisen i 2022.

Men øvelsen med avisoverskrifter handler ikke kun om omtale. En vigtig forudsætning for forbedringsarbejde er at vide, hvor man vil hen, og at sætte sig ambitiøse mål. Og det har kommunerne i I sikre hænder 3 gjort.

Chefkonsulent og projektleder for I sikre hænder Bodil Andersen lyttede spændt med, da de 15 kommuner præsenterede deres avisoverskrifter.

- Deres overskrifter vidner om engagement og ambitioner om, at de vil gøre det bedst mulige for at give borgerne den bedst mulige pleje og behandling gennem fokus på patientsikkerhed og kvalitet, siger hun.

>>> Video: Vejen til at få vejet borgerne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

Reducering af fejl
Mange borgere er udsat for tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede hændelser og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. En af ambitionerne med I sikre hænder er at give borgerne en sikker pleje ved at nedbringe antallet af tryksår, fald, medicinfejl og infektioner.

Avisoverskrifterne gør det klart, at det har kommunerne intentioner om at efterleve.

- Efter 2 års intenst arbejde med metoder og modeller til forbedring af kvalitet for borgerne og patientsikkerhed er det lykkedes at reducere antallet af infektioner, fald og medicinfejl i plejen markant, lyder det i overskriften fra Fredericia Kommune.

- Ballerup Kommune har opnået 720 dage uden fald og 720 dage uden medicinfejl. Borgerne er i sikre hænder, lyder en anden overskrift.

Flere fremhæver også en drøm om, at de vil lære af de fejl og utilsigtede hændelser, der så sker. En af dem er Ringsted Kommune.

- Der er færre UTH’er, og de UTH’er, som sker, bliver et værktøj til læring og refleksion.

Borgerne som drivkraft
Kommunernes avisoverskrifter peger på, at medarbejderne bliver drevet af en gulerod, som for dem er at give den bedste pleje til borgerne.

- Alle medarbejdere arbejder aktivt med kvalitetsarbejde og med høj faglig stolthed for at øge patientsikkerheden, skal der stå på forsiden af lokalavisen på Ærø.

Det kan godt være, at Middelfart går efter at blive nummer et, men vi vil bare sige herfra, at vi kæmper om pladsen.

Hanne Christensen, souschef, Plejecenter Ortved, Ringsted Kommune

Fra medierne på den lille ø syd for Fyn til medierne i den københavnske forstadskommune Gentofte.

- I Gentofte Kommune spreder de nu de opnåede resultater i hele ældreplejen til gavn for borgersikkerheden.

Og til slut til Vestjylland, hvor de håber på en lignende overskrift.

- Borgerens sikkerhed er i fokus i Holstebro Kommune, så de ældre får den rigtige behandling og pleje, som de har brug for.

Danmarks bedste
Der er generelt høje ambitioner at spore i kommunernes ønskede avisoverskrifter, og Middelfart Kommunes overskrift er ingen undtagelse.

- Kongshøj Plejehjem er kåret som Danmarks bedste plejehjem 2022. Plejehjemslederen udtaler: ”Vi oplever lange ventelister for borgere, der ønsker at bo her, og medarbejdere, der ønsker at arbejde her.”

Den titel er de ikke de eneste, der kæmper om at vinde. Flere kommuner håber at blive omtalt i avisen som Danmarks bedste plejehjem.

- Det kan godt være, at Middelfart går efter at blive nummer et, men vi vil bare sige herfra, at vi kæmper om pladsen, siger Hanne Christensen, der er souschef på Plejecenter Ortved i Ringsted Kommune, med et smil under præsentationen.

- Det er spændende, at der allerede er kommet lidt konkurrence ind over det her. Det glæder jeg mig til at følge, siger Bodil Elgaard Andersen.

I sikre hænder 3 forløber indtil december i år 2022. Så vi må se, hvilke kommuner der får deres resultater på forsiden af den lokale avis – og hvem ved, måske endda den nationale.

>>> Se billedgalleri fra 1. læringsseminar i I sikre hænder 3

Fejringer og medieomtale giver motivation

Det at tænke på fremtidige avisoverskrifter kan være en sjov øvelse. Men vi ved også fra I sikre hænder 1 og 2, at medieomtale er med til at øge arbejdsglæden og lysten til at arbejde for fortsatte forbedringer. Det styrker den faglige stolthed, og det giver en følelse af, at der bliver lagt mærke til alt det gode arbejde, der bliver gjort.

Mange lokale og regionale medier har da også allerede vist stor interesse for I sikre hænder 3, og i forbindelse med opstarten i efteråret 2020 har der været i alt 47 medieomtaler.

>>> Læs artiklen: Fejringer og medieomtale giver motivation