Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for patientsikkerhed

I Danmark findes 98 kommuner. Og 98 måder at drive kommune på. Opskriften på en god kommune kommer i mange varianter. Det blev gjort klart under I sikre hænder 3’s første læringsseminar, som blev afholdt virtuelt den 20.-22. januar 2021.

Her skulle de 15 kommuner præsentere sig selv og fortælle, hvad de er stolte af, hvor de har udfordringer, hvilke indsatser de vil arbejde med, og hvad deres mål for 2022 er.

- Jeg var meget imponeret over kommunernes præsentationer. De var meget velforberedte, og de emmede af engagement. De havde gjort sig nogle gode tanker om, hvad de var gode til, og hvad de kunne bygge videre på, siger Bodil Elgaard Andersen, der er chefkonsulent og projektleder for I sikre hænder.

Præsentationerne viste, at de 15 kommunerne er meget forskellige, og det mener vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vibeke Rischel, at de skal holde fast i.

- Det er fantastisk at høre, hvad kommunerne har gang i, og se den bredde og forskellighed, der er. Det viser, at de bygger ovenpå den måde, som de i forvejen arbejder på. De skal være nysgerrige på de andres måder at arbejde på, men vide, at vi ikke har nogen færdig ramme, som de lægges ned i, siger hun.

>>> Klar, parat, læringsseminar: Vi flytter fokus fra at tro til at vide

Trygt arbejdsmiljø
Selvom kommunerne er organiseret forskelligt, deler de mange af de samme ønsker og mål for udbyttet af I sikre hænder. Et af dem er blandt andet psykologisk tryghed hos ledere og medarbejdere.

- Vi har et ønske om, at vi som kommune lærer mere af de fejl, der opstår, og at det skal være okay at tale om det. Men vi ved også, at det er noget, vi skal arbejde med. At der skal skabes en tryghed omkring at tale om utilsigtede hændelser i plenum, siger Kathrine Lychau, der er projektleder i Ærø Kommune.

Det ønske har de også i Middelfart Kommune.

- Vi ved, at et godt arbejdsmiljø er vigtigt for, at man tør gå hen og spørge, hvis der er noget, man er i tvivl om, siger Pia Nørup Hansen, der er projektleder i Middelfart Kommune.

Borgerne involveres
Et af spørgsmålene, som kommunerne skulle svare på i deres præsentation, var, hvordan de involverer borgerne i deres arbejde. Her er kommunerne også meget forskellige, hvor flere af kommunerne gør det i et vist omfang, men fælles er, at de gerne vil blive bedre til at inddrage borgerne mere systematisk i arbejdet.

- Vi håber, at arbejdet med I sikre hænder hjælper til, at det er naturligt, at vi tænker borgerne og deres pårørende ind i arbejdet med patientsikkerhed, siger Lotte Damsgaard Thomsen, der er projektleder i Fredericia Kommune.

Om I sikre hænder

I sikre hænder er et forbedringsprogram, der har til formål at sikre den rette pleje og behandling til rette tid for borgerne i ældreplejen.

Siden 2013 har 18 kommuner deltaget i programmet, og de har vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen, bl.a. ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner markant.

Gennem I sikre hænder lærer medarbejdere og ledelse forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling.

De 15 nye kommuner i I sikre hænder 3 er Holstebro, Ballerup, Fredericia, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Horsens, Kolding, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Slagelse, Vallensbæk, Vesthimmerland og Ærø.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL står bag I sikre hænder 3.

>>> Læs mere om I sikre hænder

Jeg har fået hævet barren for, hvad jeg tror, vi kan lykkes med. Mine forventninger er skruet op.

Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hos Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder de allerede på at inddrage borgene og deres pårørende, men de vil gerne blive bedre, fortæller projektleder Margrethe Siig.

- Vi er på vej, men at få borgerinddragelse integreret i vores daglige arbejde, så det ikke er en appendix, der har vi stadig et stykke at gå, siger hun.

Systematik og data
Mange af kommunerne gav udtryk for, at de gerne ville blive bedre til at indsamle og analysere data.

- Anvendelse af data er et af de områder, som vi skal arbejde med – det har vi ikke så meget erfaring med at gøre. Vi mangler viden om data og viden om, hvordan vi kan måle på, om vores forbedringer har effekter på det, vi ønsker at opnå, siger Kirsten Hvid, der er projektleder i Gentofte Kommune.

- Vi vil gerne have endnu mere systematik og sammenhæng end nu, og vi skal også blive bedre til at lære af vores utilsigtede hændelser. Det kræver blandt andet synlighed og overblik gennem data, siger Bettina Grønbech, der er projektleder i Vesthimmerlands Kommune.

Et af de måske vigtigste mål, som kommunerne håber at få hjælp til, er at fastholde de forbedringer, som de opnår igennem I sikre hænder, men også fremtidige forbedringer.

- At fastholde vores arbejdsgange over tid er en udfordring. Der kan vi se, at I sikre hænder kan være med til at styrke den her fastholdelse, siger Michelle Bryde Nielsen, der er projektleder i Horsens Kommune.

>>> Foranalyser giver kommuner en god start på I sikre hænder

Forventningerne vokser
Efter læringsseminaret er vicedirektør Vibeke Rischel for Dansk Selskab for Patientsikkerhed meget imponerede over kommunerne – og det har kun gjort forventninger til dem endnu større.

- Jeg er vildt imponeret over, hvor langt kommunerne er. Jeg har dyb beundring for, hvor mange tanker de allerede har gjort sig. De 15 kommuner kan nå langt sammen. Jeg har fået hævet barren for, hvad jeg tror, vi kan lykkes med. Mine forventninger er skruet op, siger Vibeke Rischel.

Ved alle fem læringsseminarer skal kommunerne præsentere sig selv gennem et storyboard. Meningen er, at kommunerne får en status over de andres forbedringsarbejde og samtidig deler inspiration og udveksler erfaringer.

Næste læringsseminar er den 10.-11. maj 2021.

>>> Patientsikkerhedspakker opdateret på hjemmesiden

Da læringsseminaret foregik virtuelt, blev deltagerne bedt om at sende billeder af dem selv. Her er et udpluk fra de tre dage.

Nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra I sikre hænder direkte i indbakken? Eller kender du nogen, der kan have glæde af det?

Så del dette link med dem, så de kan følge forbedringsarbejdet i I sikre hænder og blive opdateret med de seneste successer, idéer og tiltag i kommunerne. 

>>> Tilmelding til nyhedsbrev