Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I slutningen af 2020 har konsulenter fra PS!, som noget nyt, lavet foranalyser med de 15 nye deltagende kommuner i I sikre hænder 3. Formålet med foranalysen har været at få et indblik i, hvordan kommunen organiserer sig, og hvordan kommunens allerede eksisterende ressourcer bedst bliver brugt for at opnå de mål, som kommunen ønsker at opnå i løbet af projektperioden.

Erfaringen fra de tidligere bølger af I sikre hænder har nemlig vist, at det kunne give god mening at afstemme med kommunerne i forhold til deres organisering, inden projektet begynder.

- På den måde kan vi bedre arbejde efter den kontekst, som kommunerne er i. De er forskellige, så man kan ikke køre en løsning ned over alle. Overskriften er, hvordan kan vi komme hver enkelt kommune i møde, så projektet bliver en del af deres hverdag, siger chefkonsulent Bodil Andersen, der er projektleder for I sikre hænder 3.

Kan man ikke snakke om fejl, skal man da først blive bekymret. Det er et godt grundlag for at komme i gang, at vi har haft den her snak.

Pia Hingebjerg, chefkonsulent, Kvalitet, Patientsikkerhed og Arbejdsmiljø, Holstebro Kommune

Kommunerne får derfor en mere skræddersyet og individuel løsning, men som stadig er inden for rammerne af I sikre hænder. Det giver ikke kun mening for kommunerne, men også for projektlederen.

- Fra min stol er det en god oplevelse, da det giver et godt fundament for at indlede samarbejdet med kommunerne. Jeg får en ide om, hvordan deres kontekst er, og hvordan jeg som projektleder bedst kan understøtte det arbejde, som de skal i gang med, siger Bodil Andersen.

Fokus og fælles mindset i Kolding

En af kommunerne, der deltager i I sikre hænder 3 og derfor har været igennem en foranalyse, er Kolding Kommune. Et af målene med foranalysen har været at identificere tre fokusområder (komponenter), som kommunerne særligt vil have fokus på i løbet af projektperioden.

- Overordnet set har det været rigtig hjælpsomt og brugbart at være med i sådan en foranalyse. Det har givet os mulighed for at samles og se på vores organisation. Vi har fået en større og nødvendig indsigt i vores kultur og læringssystemer, og hvor vi ser ens, og hvor vi ser forskelligt, siger Heidi Nordahl Jensen, der er chef for Sundhed og Sygepleje i Kolding Kommune.

Igennem foranalysen blev det tydeligt for kommunen, at de står stærkest på de bløde værdier, der relaterer sig til deres kultur inden for psykologisk sikkerhed, ansvarlighed og samarbejde, mens de er mere udfordret på deres læringssystemer.

- For at løfte kvaliteten samlet set skal vi gøre vores læringssystemer bedre, og derfor har vi valgt disse 3 fokusområder: forbedringsledelse, forbedring og anvendelse af data og kontinuerlig læring. Vi skal bygge en kvalitetsorganisation på tværs af forvaltningen, siger Heidi Nordahl Jensen.

Chefen for Sundhed og Sygepleje i Kolding Kommune fortæller, at de ikke havde haft den tydelighed, hvis ikke de havde været igennem foranalysen. Nu har de et fælles ståsted og er enige om, hvad de skal fokusere på.

- Vi har et forbedringspotentiale, for vi er ikke super systematiske. Det er det, vi får hjælp til nu. Foranalysen har gjort, at vi allerede retter fokus på det nu og har et fælles mindset, inden vi starter op, siger hun.

Snak om udfordringer som opvarmning i Holstebro

Holstebro er en af de andre seks nye jyske kommuner, der deltager i I sikre hænder 3. Pia Hingebjerg, der er chefkonsulent i Kvalitet, Patientsikkerhed og Arbejdsmiljø i Holstebro Kommune, har været glad for at deltage i foranalysen.

- Det har været en god proces og en god opvarmning, da vi på den måde fik alle aktører ind i processen, som skal i gang med I sikre hænder 3. Vi blev klogere og fik en fælles forståelse, siger hun.

Til selvevalueringen inden foranalysen havde kommunen samlet mange ledere i organisationen for at ramme bredt. Det viste sig, at det var forskelligt, hvordan tingene fungerede i de enkelte centre, og hvordan lederne så på tingene. Ét fokusområde blev dog hurtigt valgt.

- Det var ikke så svært at vælge psykologisk sikkerhed, da det er grundlæggende for at etablere de andre. Vi har valgt at tage den med for at sikre, at der er psykologisk sikkerhed vertikalt og horisontalt og op og ned mellem niveauer og på tværs af organisationer og fagligheder i kommunen, siger Pia Hingebjerg.

Vi har haft en god dialog med kommunerne, hvor vi har lært hinanden at kende og fået skabt en base, så vi kommer godt fra start.

Bodil Andersen, chefkonsulent og projektleder, I sikre hænder

Udover psykologisk sikkerhed har kommunen under læringssystemer valgt kontinuerlig læring og forbedring og måling, som deres 3 fokusområder. I forbindelse med foranalysen blev det klart for Holstebro, hvor de klarer det rigtig godt, og hvor der er plads til forbedring.

- Kan man ikke snakke om fejl, skal man da først blive bekymret. Det er et godt grundlag for at komme i gang, at vi har haft den her snak. Med I sikre hænder 3 skal vi have løftet kvaliteten op til, at sådan gør vi altid i Holstebro Kommune, siger Pia Hingebjerg.

Foranalyserne er givet godt ud

Efter at have lavet foranalyserne har projektleder Bodil Andersen dannet sig et godt overblik over, hvordan det står til hos de deltagende kommuner.

- Det ser rigtig godt ud. Vi har fået et rigtig godt billede af, hvordan deres hverdag er i de forskellige kommuner. Vi har haft en god dialog med kommunerne, hvor vi har lært hinanden at kende og fået skabt en base, så vi kommer godt fra start, siger Bodil Andersen.

Projektlederen påpeger, at foranalysen ikke kun er givet godt ud for at få en bedre start på I sikre hænder 3, men også for den 2-årige forbedringsrejse, som de deltagende kommuner skal på.

- På den måde undgår vi ”aha-ting” undervejs, som vi kunne have taget højde for fra start. Foranalyserne har dannet en bedre opstart for hele projektet, siger Bodil Andersen.

Hvis foranalysen var opvarmningen til I sikre hænder 3, så bliver projektet for alvor skudt i gang, når det første læringsseminar udfolder sig virtuelt og løber af stablen den 20.-22. januar.

Om I sikre hænder

I sikre hænder er et forbedringsprogram, der har til formål at sikre den rette pleje og behandling til rette tid for borgerne i ældreplejen.

Siden 2013 har 18 kommuner deltaget i programmet, og de har vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen, bl.a. ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner markant.

Gennem I sikre hænder lærer medarbejdere og ledelse forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling.

De 15 nye kommuner i I sikre hænder 3 er Holstebro, Ballerup, Fredericia, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Horsens, Kolding, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Slagelse, Vallensbæk, Vesthimmerland og Ærø.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL står bag I sikre hænder 3.

>>> Læs mere om I sikre hænder