Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for patientsikkerhed

3 dage, 15 kommuner, 300 deltagere.

Det var rammerne for det første læringsseminar i I sikre hænder 3, som på grund af COVID-19 foregik virtuelt fra den 20.-22. januar 2021. Kommunerne var fordelt over de 3 dage med 5 kommuner per dag og var igennem samme program.

Efter de tre dage er chefkonsulent og projektleder Bodil Elgaard Andersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed meget imponerede over kommunerne.

- Kommunerne er virkelig velforberedte og tændte, og det er ikke mindst imponerende i denne tid. Man kan mærke, at de virkelig gerne vil det her, siger Bodil Elgaard Andersen.

>>> 1. læringsseminar var en cocktail af velforberedte og engagerede kommuner

Fra at tro til at vide
Medarbejdere og ledelse lærer gennem I sikre hænder forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling. Erfaringerne viser, at det er med til at sikre de ældste borgere en sikker pleje.

- Det er svært at skabe varige forandringer, og det håber vi, at det her projekt kan hjælpe os med. Vi glæder os til at komme i gang og få nye redskaber, siger Lene Brangstrup, der er Sygeplejefaglig konsulent i Ballerup Kommune.

Det var en rigtig lærerig dag, hvor vi er blevet meget inspirerede. De metoder, som konsulenterne har undervist os i, hjælper os rigtig meget.

Lene Steensen, plejecenterleder, Skovsminde Plejecenter, Gribskov Kommune

På det første læringsseminar har kommunerne fået viden om forbedringsarbejde, herunder Forbedringsmodellen, PDSA’er og arbejdsgangs- og paretoanalyse.

- Vi flytter fokus fra at tro til at vide, siger Rosa-Lene Nielsen, der er med-projektleder på I sikre hænder i Kolding Kommune.

Lederne har fået viden om, hvilke greb der kan bruges for at understøtte og hjælpe til at accelerere forbedringsarbejdet til stor glæde for pleje- og omsorgschef i Vallensbæk Kommune Susanne Ormstrup.

- Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i gang, og jeg synes, det er fantastisk at sidde her i dag og få alle de faglige input. Især i en tid, hvor vi lige nu slukker mange ildebrande hver dag, siger hun.

Om I sikre hænder

I sikre hænder er et forbedringsprogram, der har til formål at sikre den rette pleje og behandling til rette tid for borgerne i ældreplejen.

Siden 2013 har 18 kommuner deltaget i programmet, og de har vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen, bl.a. ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner markant.

Gennem I sikre hænder lærer medarbejdere og ledelse forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling.

De 15 nye kommuner i I sikre hænder 3 er Holstebro, Ballerup, Fredericia, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Horsens, Kolding, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Slagelse, Vallensbæk, Vesthimmerland og Ærø.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL står bag I sikre hænder 3.

>>> Læs mere om I sikre hænder

Med de 15 nye kommuner har en tredjedel af Danmarks kommuner været igennem I sikre hænder.

I sikre hænder blomstrer videre
Flere kommuner gav udtryk for, at de efter læringsseminaret har fået gode redskaber og er mere end klar til det videre forbedringsarbejde under I sikre hænder.

- Det var en rigtig lærerig dag, hvor vi er blevet meget inspirerede. De metoder, som konsulenterne har undervist os i, hjælper os rigtig meget. Vi glæder os til at komme i gang, siger Lene Steensen, der er plejecenterleder på Skovsminde Plejecenter i Gribskov Kommune.

Bodil Elgaard Andersen er også meget tilfreds med udbyttet af læringsseminaret.

- Kommunerne er kommet rigtig godt fra start. Ved fælles hjælp har vi fået I sikre hænder til at blomstre. De har sat sig nogle ambitiøse mål og gjort sig overvejelser omkring, hvor de med fordel kan kigge på deres arbejdsgange og deres praksis, siger Bodil Elgaard Andersen.

Og det er netop, hvad kommunerne nu skal i gang med indtil næste læringsseminar. De skal udarbejde en arbejdsgangs- og paretoanalyse, og når konsulenterne kommer på besøg i kommunerne, skal de sammen lave et driverdiagram. Projektlederne skal i gang med at uddanne sig inden for forbedringsarbejde.

Læringsseminaret var det første ud af i alt 5 i løbet af projektperioden. Næste læringsseminar er den 10.-11. maj 2021.

>>> Foranalyser giver kommuner en god start på I sikre hænder

Nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra I sikre hænder direkte i indbakken? Eller kender du nogen, der kan have glæde af det?

Så del dette link med dem, så de kan følge forbedringsarbejdet i I sikre hænder og blive opdateret med de seneste successer, idéer og tiltag i kommunerne. 

>>> Tilmelding til nyhedsbrev