Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den dybe tallerken behøver ikke at blive opfundet hver gang, man skal indføre et nyt tiltag, der kan forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre. Måske tallerkenen ikke engang skal være dyb? Måske den skal være i en anden farve?

Derfor har vi samlet fire kommuners ideer til at forebygge og opspore uplanlagt vægttab hos ældre, så sundhedsprofessionelle, der arbejder med ernæring, ikke skal begynde fra 0.

Projektleder for I sikre hænder, Bodil Elgaard Andersen, mener at landets kommuner kan få stor gavn af at læse kataloget.

- Inspirationskataloget kan bidrage med inspiration til andre kommuner, der arbejder med ernæring. De fire kommuner har afprøvet tiltag og ideer, som andre kan lære af og måske tage i brug. Det er rigtig givtigt, siger Bodil Elgaard Andersen.

>>> Hent inspirationskataloget her


Fokus på ernæring kan give gevinster til borgerne

Underernæring og uplanlagt vægttab er særlig udbredt blandt ældre i plejebolig og i hjemmeplejen, og en forringet ernæringstilstand kan have en væsentlig betydning for den ældres sundhedsmæssige tilstand.

Underernæring fører ofte til en øget sygelighed, kan øge risikoen for fald og knoglebrud og kan desuden øge behovet for hjælp til at udføre de almindelige dagligdagshandlinger, og det kan nedsætte livskvaliteten.

Et målrettet arbejde med ernæring kan bidrage til, at borgere med underernæring eller risiko herfor kan bevare evnen til at klare sig selv, holde sig raske og skabe livskvalitet.

- Det kan betyde en verden til forskel for de ældre, siger Bodil Elgaard Andersen.

Gode resultater fra projektets pilotkommuner
I ernæringsprojektet skulle fire kommuner i løbet af et år fra 2019-2020 afprøve og udvikle metoder til at forebygge uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre. De fire kommuner var Frederiksberg, Greve, Sønderborg og Aarhus, der alle tidligere har deltaget i I sikre hænder.

De fire kommuner haft gode resultater med at implementere systematiske arbejdsgange til at få borgerne vejet, opspore vægttab og handle på det, ligesom de har været gode til at forebygge uplanlagt vægttab ved at lave tiltag, der får de ældre til at spise mere. På et webinar om uplanlagt vægttab fortalte Aarhus, Frederiksberg og Sønderborg kommuner om deres resultater og erfaringer fra ernæringsprojektet.

- Vi har set tydelige resultater af ernæringsprojektet. I begyndelsen havde 10 ud af 22 borgere uplanlagt vægttab – vi opnår ret hurtigt 0 uplanlagte vægttab, da vi startede på ernæringsprojektet, fortalte Jasmin Azzam, der er social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Abildgården i Aarhus Kommune.

- Det gør noget godt for borgerne og vi har ikke mange uplanlagte vægttab. Det gør en forskel. Det koster tid i starten at få det op at køre, men det er rigtig godt givet ud i sidste ende, sagde køkkenleder Viola Johnsson fra Hørup Plejehjem i Sønderborg Kommune.

- Alle bliver systematisk vejet nu, sagde Jeanette Flatau, teamleder i Frederiksberg hjemmepleje. Hun opfordrer til at stjæle ideer og tiltag med arme og ben, så alle ikke skal opfinde den dybe tallerken.

>>> Resultater og metoder bliver udbredt på Sundhedsstyrelsens webinar om uplanlagt vægttab hos ældre

1, 2, mange forskellige ideer
Ideer og tiltag kan ”stjæles” og plukkes helt frit i inspirationskataloget, hvor de fire kommuners beskrivelser af tiltag, ideer og materialer, som de har udviklet undervejs i projektet, findes.

Her er der flere forskellige bud på, hvordan indsatsen kan blive en del af tavlemøderne, bl.a. med magneter til at skabe blikfang. I Aarhus Kommune har de også indkøbt nyt service og lavet vejledninger for anretningen.

Flere af kommunerne har også udviklet pjecer til borgerne, der forklarer, hvorfor de skal vejes, og hvad de selv kan gøre for at holde øje med vægten.

- Der er virkelig mange gode og brugbare ideer i kataloget. Kommunerne har gjort et kæmpe stykke arbejde. Jeg kan varmt anbefale at kigge kataloget igennem, siger Bodil Elgaard Andersen.

>>> Find mange af ideerne fra ernæringsprojektet på siden med forbedringsideer

Ernæringsindsatsen støttet af finansloven

Der var i finansloven for 2019 afsat 5 mio. kr. til, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed kunne udvikle og afprøve en metode i regi af I sikre hænder med henblik på at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem.

>>> Læs mere om ernæringsindsatsen