Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

En af de tidligere kommuner fra I sikre hænder holdt oplæg på EPUAP Focus Meeting 2021, der er en international konference om tryksår. Konferencen fandt i år sted virtuelt den 26. maj, men skulle oprindeligt have været afholdt i Sønderborg.

En af arrangørerne bag konferencen havde lagt mærke til Sønderborg Kommunes arbejde med tryksår og ville gerne udbrede metoderne internationalt gennem konferencen.

- De er knaldhamrende gode til det. De har vundet priser på den konto. Det er et fantastisk flot stykke arbejde, som de laver. Det viser, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår, når man tager fat i det og er konsekvent, i det arbejde man udfører, siger Rolf Jelnes, der er overlæge på Sygehus Sønderjylland og medarrangør af konferencen.

Overlægen henviser til prisen Den Gyldne Skalpel, som kommunen vandt i 2015 for bl.a. deres arbejde med tryksår. Resultaterne fra arbejdet med tryksår og metoderne fra I sikre hænder præsenterede Sønderborg Kommune på konferencen. En af dem, som stod på den virtuelle scene, var plejecenterlederen fra Plejecenter Mølleparken i Sønderborg Kommune Mie Märcher Russell.

- Det er altid dejligt at blive anerkendt, og det kan skabe noget gejst, at nogen lægger mærke til vores arbejde. Det skaber en faglig stolthed, siger Mie Märcher Russell.

>>> Læs mere om EPUAP


I sikre hænder havde afgørende betydning
Sønderborg Kommunes deltagelse i programmet I sikre hænder fra 2013-2016 har haft afgørende betydning for måden, de arbejder på i dag. Programmet har skabt et systematisk og struktureret arbejde med forbedringer i kommunen.

Metoderne fra I sikre hænder er blevet udbredt til hele kommunen, så alle plejecentre og plejehjem arbejder med forbedringsmetoderne. Og det kan ses på resultaterne. Alle steder har de opnået 100 dage uden tryksår, flere steder at de oppe på 300 dage uden tryksår og enkelte steder er de oppe på flere år uden tryksår.

Hvor vigtig kulturændringen hos alle medarbejderne er for udfaldet, var Sønderborg Kommunes overskrift til præsentationen.

- Vi har fået skabt en kulturændring, som gør, at det er frontmedarbejderne og -ledelsen, der ejer og følger op på de forbedringerne og de indsatser, der bliver lavet. De finder selv de metoder, der giver mening lige præcis hos dem. Målet er det samme, men metoden derhen er man selv med til at skabe, og det giver ejerskab og engagement for medarbejderne, siger Mie Märcher Russell.

Resultaterne fra Sønderborg Kommune viser, at man ved en minimal indsats kan forebygge tryksår. Hvorfor kan det ikke være sådan alle steder?

Rolf Jelnes, overlæge, Sygehus Sønderjylland

Kulturændringen kommer ikke af sig selv, så det er vigtigt, at organisationen investerer i opbygningen af personalets kvalifikationer inden for forbedringsarbejde, mener Russell.

- Det er vigtigt, at man tør frigive tid til personalet i front, så de kan få opbygget kompetencer indenfor forbedringsarbejde, da det er dem, der opnår de største resultater, fremfor at det er os, der sidder længere væk fra det egentlige arbejde, fortæller Mie Märcher Russell.

Investering betaler sig
Det kan have store omkostninger for borgerne og patienterne, hvis de får tryksår. Tryksår medfører altid forringet livskvalitet for borgerne, er meget plejekrævende og kan i værste fald kompliceres med knoglebetændelse og livstruende blodforgiftning. Overlæge Rolf Jelnes pointerer, hvor fatale konsekvenserne af tryksår kan være.

- Det koster også et ben en gang i mellem, hvis det fx er et tryksår på en hæl, og der går tryksår i hælbensknoglen. Så er der kun en ting at gøre, og det er at amputere benet, siger han.

Sårene udgør en ekstra belastning for borgeren, men også for sundhedssystemet. Der er store omkostninger forbundet med behandling af tryksår. Selvom det koster tid og penge at forebygge tryksår, så får organisationen sine investering velbetalt tilbage.

- På trods af at man sætter mere arbejdskraft af til det forebyggende arbejde, så har man en kæmpemæssig økonomisk gevinst. Det er en win win situation. Ingen tryksår og flere penge i kassen, siger Rolf Jelnes.

>>> Analyse: Tryksårspakken kan betale sig


Flere forbedringer tak
Sønderborg Kommune bruger ikke kun forbedringsmetoderne til at forebygge tryksår, men har udvidet brugen af metoderne i andre sammenhænge fx inden for medicin, fald, ernæring og tidlig opsporing.

At præsentere forbedringsmetoderne til konferencen giver et skulderklap til alle medarbejdere i Sønderborg Kommune – ikke kun til dem, der arbejder med tryksår, men til alle der arbejder med forbedringer på denne måde, mener Mie Märcher Russell.

- Det er en god booster til at opfriske hukommelsen. Det var jo faktisk en særlig indsats, vi gjorde, som førte os hertil, men som nu er blevet hverdag for os, siger hun.

Rolf Jelnes har sammen med Sygehus Sønderjylland fået etableret et samarbejde om tryksår med Sønderborg Kommune, og fået øget fokusset på forebyggende arbejde med tryksår.

- Resultaterne fra Sønderborg Kommune viser, at man ved en minimal indsats kan forebygge tryksår. Hvorfor kan det ikke være sådan alle steder? Det er et væsentligt budskab, siger Rolf Jelnes.

Den Gyldne Skalpel

Som de første i den kommunale sundhedssektor modtog Sønderborg Kommune i 2015 prisen Den Gyldne Skalpel for kommunens arbejde med at forbedre patientsikkerheden i ældreplejen.

Sønderborg Kommune har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og reducere medicinfejl i ældreplejen ved at nytænke arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i forbindelse med projektet I sikre hænder. Derfor har kommunen modtaget den prestigefyldte initiativpris Den Gyldne Skalpel, som Dagens Medicin giver for nytænkning af arbejdet med kvalitet i sundhedsvæsenet.

>>> Læs artiklen: Dagens Medicin uddeler Den Gyldne Skalpel til Sønderborg