Hvad er vigtigt for dig?

Når man stiller dette enkle spørgsmål, oplever borgeren at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Selve spørgsmålet – eller variationer herover – stiller sundhedspersonale året rundt, men vi bruger denne tilbagevendende begivenhed til at minde os selv og hinanden om det, så det har et vedvarende fokus i sundhedsvæsenet.

Hos I sikre hænder håber vi, at I vil deltage i begivenheden og være med til at markere dagen og det vigtige emne. På vigtigtfordig.dk kan I læse mere om og få inspiration til, hvordan I kan være med til at markere dagen.

>>> Få inspiration til dagen på vigtigtfordig.dk

49 lande spørger: Hvad er vigtigt for dig?

Det er en begivenhed, der på kort tid har spredt sig til mere end 49 lande over hele verden. Vi håber, at I vil være med til at sætte ekstra fokus på alt det, der er vigtigt for patienter, borgere og brugere af det danske sundhedsvæsen!

Danmark kom for alvor med i Hvad er vigtigt for dig-bevægelsen for et par år siden, og de mange danske idéer og erfaringer bliver delt i det internationale netværk omkring eventen. Til inspiration for andre.

Hvad er vigtigt for dig?-dagen blev tidligere afholdt den 6. juni, men fra 2020-2023 vil den blive afholdt den 9. juni.

Deltag og vær med

På vigtigtfordig.dk kan I bl.a. downloade gratis materialer, finde og dele erfaringer og inspiration samt få svar på ofte stillede spørgsmål i en Q&A.

>>> Læs, hvordan I deltager