Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Frederiksberg Kommunes ernæringsindsats under I sikre hænder er en af de 20 indsatser for patientsikkerhed, som Styrelsen for Patientsikkerhed netop har udgivet på sin hjemmeside til læring for andre.

Styrelsen for Patientsikkerhed har samlet 20 nye initiativer og projekter fra kommuner og regioner, der har styrket patientsikkerheden inden for forebyggelse, arbejdsgange, undersøgelse og behandling.

- Det er altid dejligt med anerkendelse, som blandt andet er med til at give energi til at fortsætte forbedringsarbejdet, siger Merete Larsen, der er risikomanager og projektleder på ernæringsprojektet fra Frederiksberg Kommune.

Omtalen fra Frederiksberg Kommune handler om opsporing og forebyggelse af uplanlagt vægttab hos de ældste borgere og er en del af ernæringsprojektet i I sikre hænder fra 2019-2020.

Målet var færre uplanlagte vægttab
Formålet med projektet har været at nedbringe antallet af ældre borgere med uplanlagt vægttab på 1 kilo eller mere. Underernæring kan føre til øget sygelighed, større risiko for fald og knoglebrud og kan øge behovet for hjælp til at udføre de almindelige dagligdags handlinger, hvilket kan nedsætte livskvaliteten. 

En målrettet indsats i forhold til ernæring og behandling kan bidrage til, at borgere med underernæring eller risiko herfor kan bevare evnen til at klare sig selv og holde sig raske.

-  Det vigtigste er, at vi sammen er gået efter målet, og at alle kan se, at det giver så meget mening både for den enkelte og for samfundet at opspore og forebygge uplanlagt vægttab. Uplanlagt vægttab har for vores svækkede ældre så mange uheldige konsekvenser, som kan undgås ved hjælp af Forbedringsmodellen og ved systematisk at arbejde med mad, måltider og ernæring, siger Merete Larsen.

For at minimere antallet af borgere med uplanlagt vægttab har man i Frederiksberg Kommune indført systematiske arbejdsgange ved blandt andet at foretage hyppige vejninger og ernæringsvurderingsscreeninger ved borgere med uplanlagt vægttab på et kilo eller mere.

>>> Video: Vejen til at få vejet borgerne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje


Skal gøre en national forskel

Overlæge Lena Graversen, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, siger i en nyhedsartikel på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:

- Der er tale om både store og små projekter, og det er imponerende, hvordan de ude i kommuner og regioner er kommet i mål med både de små justeringer, der gør en stor forskel, og de helt store projekter, som forbedrer arbejdsgangen på et område, siger hun.

Projekterne skal bidrage til læring og inspiration på tværs af sundhedsvæsenet i hele landet. De er udvalgt i samarbejde med Fagligt Forum for Patientsikkerhed, og projekterne er gennemført eller igangsat i 2019.

I udvælgelsen er der lagt vægt på, om formålet med projektet er opnået, og hvor let det er at implementere projektet andre steder.

- Vi håber, at projekterne kan inspirere til at arbejde videre med læringen lokalt, så patienter på tværs af geografi og område får gavn af de mange gode initiativer, siger Lena Graversen i nyhedsartiklen.

- Alle Danmarks ældre skal selvfølgelig profitere af indsatsen, så vi er glade for, at vi kan dele denne viden med andre kommuner og inspirere til, at patientsikkerheden styrkes med proaktive indsatser, siger Merete Larsen.

>>> Viden, fokus og tværfaglighed er våben i kampen mod underernæring og uplanlagt vægttab i Frederiksberg Kommune

Projektets resultat

Frederiksberg Kommune blev bevidste om, hvilke indsatser der skal til for at få overblik over og indsigt i borgernes vægttab, ligesom at de har gennemgået og forbedret deres arbejdsgange i de deltagende enheder. Fx indebærer det:

  • 1 månedlig vejning af borgere
  • 1 ugentlig vejning af borgere med opstået uplanlagt vægttab på 1 kilo eller mere
  • Ernæringsvurderingsscreening ved opstået uplanlagt vægttab på 1 kilo eller mere
  • Tilbud om specialkost
  • Opmærksomhed på måltidets afvikling
  • Enhederne samler data på antallet af borgere, der har uplanlagt vægttab, og disse data er genstand for drøftelse på tavle- og triageringsmøder.

Kilde: www.stps.dk

>>> Læs mere om projektet fra Frederiksberg Kommune

Find Frederiksberg Kommunes forbedringsideer

Frederiksberg har delt deres bedste idéer og materialer, som de har udviklet i forbindelse med deres arbejde med at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab systematisk.

>>> Se alle ideerne fra Frederiksberg Kommune