Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Marts måned betyder i I sikre hænder 3 kommunebesøg.

På kommunebesøgene kommer konsulenter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed ud til de 15 kommuner i I sikre hænder 3, enten i virkeligheden eller virtuelt, og hjælper dem videre i forbedringsarbejdet i deres kontekst. Konsulenterne mærker en stor energi og lyst til projektet hos kommunerne, og det er vigtigt, at den følelse varer ved.

- Vi er med til at holde gejsten. Vi er den udefrakommende ven, som puster lidt liv i det igen under processen. Vi kommer og giver dem noget ros for, hvor langt de er kommet, men også nogle venlige kritiske blikke på, hvad de kan gøre fremadrettet, siger Liv Nørregaard Skøtt, der er projektchef hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!).

I forhold til de præmisser, som kommunerne har haft, er konsulenterne imponerede over, hvor langt de allerede er nået med deres forbedringsarbejde.

- Kommunerne er nået rigtig langt på den korte tid taget i betragtning af, at de stadig har udfordringer med corona, siger Bodil Elgaard Andersen, der er projektleder for I sikre hænder og chefkonsulent i PS!.

>>> Kommunernes ambitioner for 2022: Vi er Danmarks bedste plejehjem


Forstå og forandre

Forud for besøgene har kommunerne forberedt en arbejdsgangsanalyse for de indsatser, de vil arbejde med, og de er blevet præsenteret for konsulenterne.

- Der findes tre slags arbejdsgangsanalyser: Den arbejdsgangs, som er beskrevet i stedets retningslinjer, den arbejdsgang, som vi rent faktisk har, og den arbejdsgang, som vi virkelig ønsker. Det er nummer 2, som vi virkelig kan analysere på og forbedre, siger Bodil Elgaard Andersen.

Arbejdsgangsanalysen er et vigtigt redskab i forbedringsarbejde.

- Man skal forstå, hvad man gør nu, for at man kan lave en bedre måde at gøre det på. Hvis vi ikke forstår vores system og nuværende arbejdsgange, så får vi lavet nogle løsninger, som ikke løser noget problem, men som bare er ekstra ting, vi tilfører, uden at det giver en forbedring til gavn for borgerne, siger Liv Nørregaard Skøtt.

>>> Video: Vejen til at få vejet borgerne i Frederiksbergs Kommunes hjemmepleje

Kompasset viser vej
Alle 15 kommunebesøg er gennemført inden påske. Det er lidt forskelligt, hvor langt kommunerne er kommet med det næste skridt i forbedringsarbejdet, som er udarbejdelsen af et driverdiagram.

- Driverdiagrammet er deres forandringsteori og kompas for, hvordan de skal nå deres mål. Når de har dem, så skal de i gang med at lave afprøvninger. Når man har sit driverdiagram, bliver afprøvningerne mere systematiske, da man har en plan, man arbejder efter, siger Liv Nørregaard Skøtt.

Kommunerne fortsætter det gode arbejde indtil læringsseminar 2, som er den 10.-11. maj.

- Her får de yderligere viden om, hvordan de bruger redskaberne og kommer dybere ind i afprøvnings-PDSA’en og dataene i spørgsmål 2 i Forbedringsmodellen ”Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?”, siger Bodil Elgaard Andersen.

>>> 1. læringsseminar var en god cocktail af velforberedte og engagerede kommuner

Arbejdsgangsanalyse

En arbejdsgangsanalyse er en systematisk kortlægning af, hvordan en arbejdsgang forløber i praksis, og bruges til at identificere muligheder for forbedring.

>>> Se en video om arbejdsgangsanalyse her