Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Da COVID-19 for et års tid siden bankede på Danmarks dør, vidste Lolland Kommune, der tidligere har været en del af I sikre hænder, hvordan de skulle håndtere den ubudne gæst. De havde i 2013 oprettet en hygiejneorganisation, som skulle stoppe vira og smitsomme sygdomme med at brede sig på plejehjemmene.

– Det, at have et setup på plads, gjorde, at vi faktisk ikke skulle forandre så meget. Vi var klar. Omfanget af COVID-19 har været noget af en udfordring, men vi var klar til det, siger Søren Wollesen, der er sundheds- og ældrechef i Lolland Kommune.

Anette Christiansen er en stor del af årsagen til, at Lolland Kommune var rustet til coronaopgaven. Hun er nemlig ansat som hygiejnesygeplejerske i kommunen og har siden 2013 rådgivet og uddannet personalet på plejehjemmene i hygiejne.

– Det betød, at jeg ikke var så nervøs, da corona kom, fordi vi havde al den generelle hygiejne i orden. Personalet, som havde haft mine undervisninger, sagde: ”Ej Anette, hvor var det godt, at du var lidt hysterisk og fik slået det igennem.” Så jeg var helt rolig, da den kom, siger Anette Christiansen.

Lolland Kommunen var en af de få kommuner, der havde en hygiejneenhed, da epidemien brød ud. Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at alle kommuner etablerer en særlig enhed for hygiejnerådgivning under COVID-19, som kan rådgive om forebyggelse af smitte og håndtering af sygdommen.

>>> Frederiksberg Kommunes ernæringsindsats fremhævet af Styrelsen for Patientsikkerhed til læring for andre


God hygiejne er god patientsikkerhed
Den veletablerede hygiejneorganisation har ifølge sundheds- og ældrechefen i Lolland Kommune været medvirkende til, at de i vid udstrækning har kunnet holde COVID-19 ude af plejehjemmene.

– Det har betydet, at vi var i stand til at holde COVID-19 væk fra vores plejecentre helt indtil nytåret 2021, hvor en beboer havde været ude og kom tilbage smittet med COVID-19. Det er stort set lykkedes os at slippe for COVID-19 indtil nu, siger Søren Wollesen.

Det er ikke kun COVID-19 og andre smitsomme sygdomme, som god hygiejne kan bekæmpe. 6,8 % af beboerne på 95 plejehjem rundt om i landet havde på en given dag en infektion; eksempelvis en infektion i huden, i et sår eller en urinvejsinfektion. Det viste en undersøgelse fra 2018 fra Central Enhed for Infektionshygiejne under Statens Serum Institut.

Infektioner kan have en række alvorlige konsekvenser og i værste fald medføre sygehusindlæggelse, blivende invaliditet eller død.

– Det er vigtigt, at vi har en hygiejneorganisation af hensyn til borgernes og personalets sikkerhed, velfærd og trivsel, siger Søren Wollesen.

Rådet for Bedre Hygiejne overrakte i år 2020 hygiejneprisen til Lolland Kommune og hygiejnesygeplejerske Anette Christiansen. Vinderen har gjort en særlig indsats for bedre hygiejne.

Lolland Kommune som eksempel i PSugen

Artiklen er et uddrag en af en artikel, som blev skrevet i forbindelse med den internationale patientsikkerhedsuge, som løb af stablen den 14.-20. marts 2021.

>>> Læs artiklen i sin fulde længe på patientsikkerhed.dk

Dansk Selskab for Patientsikkerhed valgte at markere dagen under overskriften: Patientsikkerhed under pres?

PS! fremhævede gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed under COVID-19. Her var den tidligere I sikre hænder kommune Lolland et af eksemplerne.

>>> Find alle de gode eksempler på patientsikkerhed.dk

Infektionspakken

Lolland Kommune var med i den første runde af I sikre hænder og havde blandt andet infektionspakken.

I I sikre hænders infektionsindsats arbejder personalet med infektionspakken, som beskriver de elementer, der ifølge sundhedsfaglige eksperter er de vigtigste i forhold til plejen og behandlingen på området. 

>>> Læs mere om infektionspakken