Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

I sikre hænder skød Ernæringsugen 2021 i gang ved at holde en Ernæringsworkshop i Kolding den 1. november og i København den 2. november, hvor deltagerne blev klogere på forebyggelse af uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre med afsæt i Ernæringsindsatsen.

- Vi håber, at deltagerne kommer hjem med en masse ideer, som de kan prøve af i praksis, sagde Bodil Elgaard Andersen, der er projektleder for I sikre hænder.

Det lod til, at deltagerne blev inspirerede af dagens workshop i Kolding. Her hev mange af deltagerne mobilen frem undervejs og tog billeder af præsentationen, så de kunne tage ideerne med hjem.

Deltagerne var heller ikke til at hive ud til kaffepausen, men sad og summede og arbejdede videre ved bordene - en del af workshoppen gik nemlig ud på, at deltagerne skulle udarbejde en slagplan for, hvilke tiltag de vil afprøve hjemme i egen praksis.

- Vi er blevet klogere på, hvor vi er lige nu, og hvordan vi kommer videre, fra det vi har hørt, sagde en deltager fra Varde Kommune.

- Vi kan gå hjem og sætte gang i noget. Vi har rigeligt at tage fat på, sagde en anden deltager fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

>>> Sikre arbejdsgange er vigtige for de ældres ernæring

Investering af tid giver mere tid
Målet for Ernæringsindsatsen var at afprøve og udvikle tiltag til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre, men med det overordnede mål at reducere forebyggelige indlæggelser, der er relateret til ernæring. De fire kommuner, der deltog i Ernæringsindsatsen, var Aarhus, Frederiksberg, Greve og Sønderborg.

På workshoppen i Kolding delte Sønderborg Kommune ud af sine resultater og erfaringer. På Hørup Plejehjem har de næsten ingen uplanlagte vægttab, og de kan se, at indsatsen har gjort noget godt for borgerne, men det har også haft betydning for medarbejderne.

- Det har kostet tid i begyndelsen, men det har givet luft i den sidste ende. Jeg har fået mere tid efterfølgende og mere arbejdsglæde, sagde Mette Munk-Christensen, der er sygeplejerske på Hørup Plejehjem i Sønderborg Kommune.

ERNÆRINGSUGEN 2021

Ernæringsugen har til formål at skabe opmærksomhed om sygdomsrelateret underernæring og komme med løsninger på, hvordan vi kommer problemet til livs med så mange initiativer som muligt i løbet af uge 44.

>>> Læs mere om Ernæringsugen på ernæringnytter.dk

ERNÆRINGSINDSATSEN STØTTET AF FINANSLOVEN

Der var i finansloven for 2019 afsat 5 mio. kr. til, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed kunne udvikle og afprøve en metode i regi af I sikre hænder med henblik på at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem.

>>> Læs mere om Ernæringsindsatsen

Mette Munk-Christensen og Viola Johnsson fra Hørup Plejehjem i Sønderborg Kommune fortalte om deres flowskema.

Skema til korrekt vejning var en af de forbedringsideer, som Linda Lomholt fra Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Sønderborg præsenterede.

97-årig hjælper sig selv med at stige i vægt
Ernæringsworkshoppen gav også indblik i, hvordan inddragelse af borgerne kan bruges til at styrke opsporing, behandling og opfølgning af uplanlagt vægttab hos ældre ud fra resultater i Ernæringsindsatsen.

Udviklingssygeplejerske Linda Lomholt fra Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Sønderborg fortalte om fordelene ved at inddrage borgerne i arbejdet med ernæring. For eksempel havde en 97-årig herre tabt sig to kilo på en måned, hvilket kunne få konsekvenser for ham.

- Det var ikke så godt, at han tabte mere muskelmasse, for så ville han risikere nedsat gangfunktion og fald. Det snakkede vi med borgeren om, for det er vigtigt, at borgeren forstår, hvad et vægttab kan betyde, fortalte Linda Lomholt.

De indgik nogle aftaler med borgeren og fik udarbejdet en plan for ham, så han kunne stige i vægt. Indsatsen virkede, og borgeren tog på i vægt igen.

>>> Sønderborg har fået øget fokus på ernæring: De små ting gør en kæmpe forskel

Rig mulighed for inspiration
Ernæringsindsatsen har vist, hvad der har stor betydning, når sundhedsprofessionelle arbejder med forebyggelse og opsporing af uplanlagt vægttab: Øget tværfaglighed og samarbejde, fokus på opsporing af risikoborgere, udarbejdelse af vejekort, information til borgerne, og inddragelse af dem i beslutningerne, systemer for vejning, fokus på kosttilbud til borgerne og rammerne for servering af mad.

Inspirationen til arbejdet med ernæring stopper ikke ved workshopperne. Ni af tiltagene fra Ernæringsindsatsen ligger inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under Bedre Måltider til ældre, hvor der er masser af eksempler fra kommuner i hele landet på, hvordan der kan skabes bedre måltider for ældre.

Alle ideerne fra Ernæringsindsatsen under I sikre hænder finder du i det særlige inspirationskatalog for ernæring.

- Der er god mulighed for at hente inspiration til arbejdet med ernæring. Det er godt med en platform og et inspirationskatalog, hvor alle ideerne er samlet – så kan man nemt lade sig inspirere, udtrykker Bodil Elgaard Andersen.

>>> Læs mere om inspirationskataloget