Af Maria Lillesø Jepsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Normalt bruger man udtrykket ”Google er min ven”, hvis man har en udfordring og ikke lige ved, hvordan man skal løse den. Det er bare ikke altid, at Google kan være behjælpelig – især hvis løsningen ikke findes i forvejen, eller ikke har fundet vej til Googles algoritmer. Derfor er netværking en stor faktor i forbedringsarbejdet i I sikre hænder.

- Netværking er vigtigt, fordi du her kan blive inspireret af andre. Her kan man fiske noget fra sine forbedringskollegaer, som man kan tilpasse sin egen kontekst, så ikke alle skal opfinde den dybe tallerken. Du kommer til at møde forbundsfæller, som arbejder med det samme, og hvor man kan få hjælp, sparring og inspiration, forklarer Bodil Elgaard Andersen, der er projektleder for I sikre hænder.

Derfor var der på I sikre hænders tredje læringsseminar den 29.-30. september 2021 sat god tid af til, at deltagerne fra de 15 kommuner i I sikre hænder 3 kunne lade sig inspirere af hinandens arbejde og diskutere ideer og løsninger. Og det var til stor gavn for deltagerne.

- Tusind tak for to virkeligt spændende dage. Vi tager hjem med en masse nye ideer og ny konkret viden om, hvordan vi griber de forskellige metoder til forbedringer an sammen, lyder det fra Dorthe Olsen, der er gruppeleder for Sygeplejen team syd og vest i Guldborgsund Kommune.

>>> Sommer er ikke lig med pause fra I sikre hænder


Borgerne kan spille en rolle
På læringsseminaret blev der bygget ovenpå deltagernes eksisterende viden om blandt andet data, PDSA og tavler, og hvordan de bruger det i forbedringsarbejdet. Horisonten blev også udvidet, nye kompetencer tilføjet og andre perspektiver inddraget – blandt andet fra dem, det hele handler om, nemlig borgerne.

- Vores forbedringer laver vi, fordi vi vil give borgerne en bedre pleje og behandling. De kan være med til at bidrage, fordi det er dem, der ved, hvordan der er at være ældre. Så det handler om at komme i borgernes fodspor, for de kan være en kæmpe ressource, siger Bodil Elgaard Andersen.

Der er flere fordele ved at involvere borgerne og deres pårørende i forbedringsarbejdet, og det fik deltagerne inspiration til på det tredje læringsseminar. Det kan bidrage med et andet perspektiv end personalets og skabe en service, der passer bedre til borgeren behov. Det kan hjælpe med at forbedre borgeres helbred, da medindflydelse giver større sandsynlighed for at patienten følger planen.

- I går sad vi og arbejdede på en masse spørgsmål til borgerne, som skulle handle om rammerne omkring måltidet, da vi gerne vil sætte fokus på den del. Men nu stjæler vi bare fra dit oplæg og stiller spørgsmålet: Hvad er vigtigt omkring måltidet? Er det lys på bordene? Så vi finder ud af, hvad der egentlig er vigtigt for borgerne, sagde diætist Katrine Madsen fra Ærø kommune.

- Tak, for et superfint og spændende oplæg. Det, jeg især tager med mig hjem, er refleksionsspørgsmålene, som vi skal bruge, før vi involverer borgerne. Så vi er helt klar på, hvad vi vil bruge involveringen af borgerne til. Det er en svær øvelse, men det er superspændende, hvis vi er klar til at lytte, sagde Bettina Grønbech, der er projektleder for Vesthimmerlands Kommune.

>>> Sikre arbejdsgang er vigtige for de ældres ernæring


Motivation gennem kommunikation
Nudging, mærkedage, fejringer, intranet, sms, nyhedsbreve, presse, sociale medier. Der er mange platforme at kommunikere på og få sit budskab frem – og mange måder at gøre det på: visuelt, verbalt, nonverbalt, skriftligt – kommunikationskonsulenten (undertegnede) kunne blive ved.

En anden kompetence, som deltagerne fik med hjem fra læringsseminaret, var, hvordan de kan bruge kommunikation som motivation i forbedringsarbejdet, da kommunikation kan have store betydning for fremdriften. Opfordringen var, at kommunikation får sit eget punkt i deltagernes driverdiagrammer.

- Kommunikation er en rigtig vigtig driver. Det er med til at sprede forbedringsarbejdet, så det ikke kun foregår inden for egne rækker. Det kan være med til at motivere sine kollegaer, men også organisationen, mener Bodil Elgaard Andersen.

Deltagerne fik lært at udforme en knivskarp elevatortale, så de på under et minut kan fortælle, hvad de arbejder med og hvorfor, og hvilken betydning det har. De lærte, hvordan man spotter og fortæller de gode historie fra deres arbejde, og på hvilke kanaler man skal fortælle sine historier.

Mange af deltagerne gav inden oplægget udtryk for, at de havde udfordringer med at få andre til at deltage i forbedringsarbejdet. Efter oplægget var kommentarerne fra flere, at de havde fået nogle gode redskaber, som de ville prøve af, når de kom hjem.

Se billederne fra læringsseminaret nedenfor.