Mangler du ideer til, hvordan I kan reducere medicinfejl, fald, opspore ændringer i borgernes tilstand tidligere og dermed undgå forbyggelige indlæggelser eller noget fjerde i din enhed i ældreplejen?

I sikre hænder tilbyder 4 webinarer i februar og marts 2023, hvor du kan høre, hvordan I kan skabe varige forbedringer til gavn for borgernes sikkerhed. Få indblik i de såkaldte faglige pakker, der indeholder elementer, som ifølge sundhedsfaglige eksperter er de vigtigste indenfor et område.

3 af webinarerne tager udgangspunkt i 3 faglige pakker, hvor du sikrer tidlig opsporing, reducerer medicinfejl og forebygger fald. Det sidste webinar er rettet mod ledere i ældreplejen, og vil dykke ned i, hvordan du som leder sikrer fremdrift i arbejdet med kvalitet og borgesikkerhed og sørger for, at forbedringerne af plejen og behandlingen bliver spredt til andre enheder og fastholdes på langt sigt.

Metoderne er anvendt i de 3 runder af forbedringsprogrammet I sikre hænder. På webinarerne vil nogle af de kommuner, der har deltaget i I sikre hænder-programmet, dele deres viden, erfaringer og resultater fra deres arbejde med at skabe forbedringer for borgerne. Der vil være gode muligheder på webinarerne for at få inspiration, tips og tricks til enten at begynde på eller udvikle, det vi i fagtermer kalder forbedringsarbejde og faglige indsatser.

Hør bl.a. erfaringer fra medarbejderne på Skoven på Skovsminde Plejecenter i Gribskov kommune, der har opnået 100 dage uden medicinfejl med lægekontakt, Øster Elkjær i Fredericia, der er oppe på 200 dage uden medicinfejl med lægekontakt og Pilotgruppe 3 i Guldborgsund kommune, der kan vinge 200 dage uden forbyggelige indlæggelser af.

Erfaringerne fra de 33 kommuner i I sikre hænder viser, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale. Målet med forbedringsprogrammet er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved bl.a. at reducere medicinfejl, fald og forebyggelige indlæggelser. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

På webinarerne får du:
– inspiration og ny viden om, hvordan du skaber forbedringer til gavn for borgerne
– inspiration til arbejdet med at reducerer medicinfejl med lægekontakt forebygge fald og undgå forebyggelige indlæggelser
– mulighed for at netværke med andre kommuner, der arbejder med at skabe forbedringer i ældreplejen
– inspiration til fastholde, sprede og lede arbejdet med at skabe forbedringer

Målgruppe:
Kommunale medarbejdere indenfor ældreplejen.

Oplægsholdere:
Nuværende og tidligere deltagere i forbedringsprogrammet I sikre hænder.

Pris
Det er gratis at deltage