Målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

I sikre hænder begyndte med 5 pilotkommuner i 2013, udvidede i 2016 med 13 kommuner, og i efteråret 2020 kom yderligere 15 kommuner med i forbedringsprogrammet.

Erfaringerne fra I sikre hænder 1 og 2 viser, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale. Mange borgere er udsat for tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede hændelser og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. En del af skaderne medfører sygehusindlæggelser, som kunne have været undgået.

Det ambitiøse mål med initiativet er på sigt, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds- og omsorgsydelser af samme høje kvalitet, og at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejdet.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL står bag I sikre hænder 3.

KONTAKT

I sikre hænders programsekretariatet består af medarbejdere fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

>>> Find oplysninger

Fakultet

Der er nedsat et fakultet bestående af ledere og medarbejdere fra I sikre hænder 1 og 2.

>>> Se fakultet for I sikre hænder 3

Logoer

>>> Hent logo og piktogrammer

(Til fri afbenyttelse i relation til I sikre hænder, men må ikke ændres i farver eller form.)

KOMMUNER

33 kommuner er del af forbedringsprogrammet I sikre hænder.

>>> Besøg kommunerne

INDSATSOMRÅDER

Der er 8 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> Se alle indsatsområderne

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> Find viden om metoderne

I sikre hænder løfter fagligheden

Det betyder I sikre hænder for personalet

I sikre hænder skaber ny form for ledelse

International ekspert roser I sikre hænder

#isikrehænder